close
Share with your friends

Pētījums: digitālā transformācija – lielais izaicinājums personālvadībā

Digitālā transformācija – izaicinājums personālvadībā

Informācijas tehnoloģijas pēdējos gados ir sasniegušas tādu attīstības pakāpi, kad tās var tikt izmantotas ne tikai kā instrumenti darbinieku rokās dažādu biznesa procesu veikšanai, bet arī atsevišķos gadījumos tās spēj aizstāt darbinieku pilnībā, veicot darba uzdevumu patstāvīgi bez personāla iesaistes. Tomēr vienlaikus teju puse jeb 42% personāla vadītāju atzīst, ka automatizācijas, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos sagādās vislielāko izaicinājumu cilvēkresursu vadības jomā un tikai 10% uzskata, ka ir gatavi šī izaicinājuma pārvarēšanai un nepieciešamo izmaiņu ieviešanai, secināts KPMG veiktā pētījumā.

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

automation and HR

Biznesa procesu automatizācija uzņēmumiem rada iespēju aizstāt lielu daļu biznesa procesus, kas bieži atkārtojas un kuriem iespējams nodefinēt konkrētus soļus, kas veicami tā izpildei. Papildinot biznesa procesu automatizācijas tehnoloģijas ar mākslīgo intelektu, procesu skaits, kuros iespējams samazināt līdz minimumam vai pat pilnībā izslēgt darbinieku iesisti, ievērojami palielinās. Šāda tehnoloģiskā attīstība rada papildus izaicinājumus darbiniekiem, kuriem būs jāspēj lietot un pat sadarboties ar procesu automatizācijas tehnoloģijām,” skaidro Antons Ponomarjovs, Vecākais Projektu vadītājs konsultāciju nodaļā KPMG Latvijā.

Kā lielākie šķēršļi nepieciešamo izmaiņu ieviešanai, lai pielāgotos jaunākajām tehnoloģijām, tiek minēta spēja realizēt šāda veida pārmaiņas (51% respondentu) un pieejamība nepieciešamajiem resursiem (43% respondentu). Tāpat lielākā daļa jeb 65% uzņēmumu informācijas direktoru redz nepieciešamo iemaņu trūkumu uzņēmuma iekšienē kā nozīmīgu barjeru, lai nodrošinātu uzņēmuma tehnoloģiskās attīstības līmeņa izaugsmes ātrumu atbilstoši apkārt notiekošo izmaiņu tempam. Uzņēmumu cilvēkresursu vadītāji šobrīd atrodas unikālā pozīcijā, kurā tiem ir iespēja vadīt diskusijas par to kā darbs uzņēmumos attīstās un mainās, taču šāda veida diskusijas nav iespējamas bez padziļinātām zināšanām par šajos procesos iesaistītajām tehnoloģijām.

Papildus biznesa procesu automatizācijai un citām attīstītām tehnoloģijām, kas lielāku lomu spēlēs nākotnē, datiem un to analītikai ir liela nozīme jau šobrīd. Progresīvākie uzņēmumi jau šobrīd pastiprināti izmanto datu analītiku dažādu lēmumu pieņemšanai, kā arī uzvedības un iznākumu paredzēšanai. Taču pētījuma rezultātā tika secināts, ka datu analītikas iniciatīvas vēljoprojām ieņem zemu prioritātes līmeni cilvēkresursu vadītāju un uzņēmumu vadītāju vidū, neskatoties uz to, ka vairāk kā puse no respondentiem atzina datu analītiku kā vienu no svarīgākajām iemaņām, kas nepieciešamas uzņēmumu iekšienē. Savukārt, 80% respondentu piekrita, ka cilvēkresursu vadība var radīt pievienoto vērtību, izmantojot datu analītiku. Viens no veidiem kā izmantojot datu analītiku cilvēkresursu vadībā var tikt radīta pievienotā vērtība ir, piemēram, padziļināti izvērtēt katra darbinieka pienesumu uzņēmumam un noteikt katra darbinieka nepieciešamo zināšanu vai iemaņu trūkumu, tādējādi pielāgojot darbinieku apmācības atbilstoši analīzes rezultātiem. Tāpat datu analītika var tikt izmantota, lai veiktu detalizētu kandidātu analīzi un atlasi, kā arī, lai saprastu iemeslus kādēļ cilvēki izvēlas strādāt konkrētajā uzņēmumā vai gluži pretēji – izvēlas ātri to pamest. 

“Nākamās paaudzes cilvēkresursu vadības funkcijai ir nozīmīga loma uzņēmumos – aizstāt tradicionālos “labākās prakses un izmaksu samazināšanas” paņēmienus ar drosmīgām jaunām stratēģijām, struktūrām, rīkiem, procesiem un mērīšanas metodēm. Mērķis ir virzīt pastāvīgu risinājumu, kura laikā cilvēkresursu vadība izmaina pati sevi un uzņēmuma darbaspēku, lai radītu vērtību un konkurences priekšrocības kā vēl nekad. Tāpat jāatzīmē, ka laiks ir ļoti būtisks, tādēļ cilvēkresursu vadītājiem nepieciešams uzsākt sarunas par nepieciešamajām izmaiņām un veicamajām darbībām ar uzņēmumu vadītājiem jau tagad.

Par pētījumu:

KPMG pētījuma ietvarā 2018.gada jūlija un augusta laikā tika aptaujāti vairāk kā 1200 uzņēmumu cilvēkresursu vadītāji no 64 valstīm un 31 dažādām nozarēm. Aptuveni puse no aptaujātajiem vadītājiem pārstāvēja uzņēmumus ar 5000 vai vairāk darbinieku un 42% aptaujāto pārstāvēja uzņēmumus ar gada ieņēmumiem vismaz 1 miljardu eiro apmērā. 

© 2021  “KPMG Baltics AS”, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu