close
Share with your friends

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana iepriekš un tagad

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana

Šajā rakstā soli pa solim aprakstīsim, kuriem Latvijas uzņēmumiem un kāda transfertcenu dokumentācija ir jāsagatavo par 2018. gadu, kā arī kāda informācija jāiekļauj dokumentācijā, ņemot vērā šī gada 25.oktobrī Saeimā apstiprinātos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Raksta autori

Saistītais saturs

Ir īstais brīdis izvērtēt, kuriem Latvijas uzņēmumiem un kāda transfertcenu dokumentācija ir jāsagatavo par 2018.gadu, kā arī kāda informācija jāiekļauj dokumentācijā, ņemot vērā pagājušā gada nogalē Saeimā apstiprinātos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Skaidrojam soli pa solim!

Transfertcenu dokumentācija ir jāsagatavo Latvijas nodokļu maksātājam - rezidentam vai pastāvīgajai pārstāvniecībai, ja tas veic darījumus ar:

  • saistītu ārvalstu uzņēmumu (līdzdalība no 20%);
  • saistītām fiziskām personām (līdzdalība no 50% vai kontrole pašam vai kopā ar radiniekiem);
  • komercsabiedrībām vai personām, ja tās atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās (ārzonu (jeb t.s. ofšoru) uzņēmumi);
  • saistītu Latvijas uzņēmumu, ja darījums ir ekonomiskisaistīts ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai ārzonuuzņēmumiem (Latvijas uzņēmuma darījums iekļaujas darījumu ķēdē, kur daļa darījumu ir ar saistītiem ārvalstu darījumu partneriem).

Ja Latvijas nodokļu maksātājs veic saistīto pušu darījumus ar tādiem darījumu partneriem, kas norādīti iepriekš, tad ir jābūt sagatavotai 1. tabulā aprakstītajai transfertcenu dokumentācijai (sk. tabulā zemāk).

Darījumos starp saistītiem Latvijas nodokļu maksātājiem (līdzdalība, sākot no 50%) neatkarīgi no darījumu summas vēl joprojām ir pienākums ievērot darījuma tirgus cenu principu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma kontekstā. Šādos gadījumos ir paredzēts, ka darījuma partneriem jāsagatavo vienkāršota dokumentācija, kas parasti iekļauj darījuma funkcionālo analīzi, transfertcenu metodes izvēli un salīdzināmo darījumu/datu atlasi un analīzi.

Interesanti, ka jaunās prasības neattieksies uz nodokļu maksātājiem, kuri veic darījumus ar tādiem uzņēmumiem, kas ir atbrīvoti vai izmanto uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides (t.i., brīvostu vai speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrībām).

VIETĒJĀS DOKUMENTĀCIJAS SATURS

Vietējā dokumentācija ir līdzeklis, lai palīdzētu pierādīt, ka nodokļu maksātājs ir ievērojis tirgus cenas principu, veicot saistīto pušu darījumus. Vietējā dokumentācijā jaiekļauj 2.tabulā aprakstītā informācija. 

GLOBĀLĀS DOKUMENTĀCIJAS SATURS

Globālajai dokumentācijai vajadzētu sniegt informāciju par daudznacionālā uzņēmuma grupas darbību. Tās mērķis ir izskaidrot visas grupas transfertcenu politiku, ņemot vērā starptautiskā uzņēmuma ekonomisko, juridisko, finanšu un nodokļu situāciju. Globālā dokumentācija ietver papildu informāciju, kas iepriekš nav iesniegta nodokļu iestādēm. Apkopojums par globālajā dokumentācijā iekļaujamo informāciju sniegts 3.tabulā.

DOKUMENTĀCIJAS GLABĀŠANAS PRASĪBAS

Līdz šim nodokļu maksātājiem bija tiesības veikt nodokļu deklarācijas labojumus par pēdējiem trim gadiem pēc nodokļa nomaksas termiņa. Pašlaik šis termiņš pagarināts līdz pieciem gadiem, ja UIN deklarācijas labojums vai precizējums jāveic transfertcenas korekcijas dēļ.

Svarīgi, ka apstiprinātajā likumprojektā nav koriģētas normas par nodokļu administrācijas tiesībām precizēt nodokļu aprēķinu par transfertcenām jeb veikt transfertcenu auditu, proti, termiņš joprojām ir pieci gadi.

1. tabula. Sagatavojamā transfertcenu dokumentācija
Sagatavojamā transfertcenu dokumentācija
2. tabula. Vietējā dokumentācijā iekļaujamā informācija
vietejā dokumentācijā iekļaujamā informācija
3.tabula. Globālajā dokumentācijā iekļaujamā informācija
gobālajā dokumentācijā iekļaujamā informācija

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums

Icon tag