close
Share with your friends

Frontiers in Finance

Frontiers in Finance

Šajā “Frontiers in Finance” izdevumā pētītas pastāvīgi mainīgās attiecības starp cilvēkiem un mākslīgo intelektu.

Saistītais saturs

Frontiers in Finance June 2018

Darbaspēka jautājums

Darbaspēka problēma, ar kuru pašlaik saskaras finanšu pakalpojumu nozares vadītāji, patiesi ir biedējoša. No vienas puses ir jāatzīst, ka darbaspēka struktūra attīstās. Radikālas izmaiņas tradicionālajā uzņēmumu darbības modelī ienes jaunas ciparu tehnoloģijas, automatizācija un progresīvi analītikas paņēmieni, un tā rezultātā mainās arī finanšu pakalpojumu organizatoriskā struktūra. Tas, savukārt, nozīmē, ka tiek radīti jauni procesi, jaunas lomas un pienākumi, jaunas iespējas un jauni veidi, kādos darīt darbu.

Līdztekus šīm izmaiņām mainās arī darbaspēka veidols. Darba ņēmēju kopa nekad nav bijusi tik daudzveidīga kā šobrīd. Šodien plecu pie pleca strādā vairākas paaudzes, un darbinieku pieredze, prasmes, ieradumi un motivācija visu laiku mainās. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kā šajos pārmaiņu laikos iedvesmot, iesaistīt un motivēt darbiniekus.

Tieši darbaspēka jautājums būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, kuru finanšu iestādēm būs jārisina nākamajās desmitgadēs. Šajā “Frontiers in Finance” izdevumā ir pētītas pastāvīgi mainīgās attiecības starp cilvēkiem un mašīnām. Robotu laikmetā īpaša uzmanība tiek pievērsta uzticības jautājumam, tiek apskatīts, kā digitālais darbs ietekmē pašreizējo darbaspēku, un līdz sīkākajai detaļai tiek izpētītas jaunās spējas, kas būs nepieciešamas, lai šodienas biznesa vidē varētu ieviest tehnoloģiskas pārmaiņas. Laikā, kad “cīņa par talantiem” negrasās rimties, šajāi zdevumā tiek izgaismots, kādas iespējas pastāv izmantot talantus, lai radītu inovācijas, tiek pētīta “plaisa”, kas draud rasties starp talantiem izvirzītajām prasībām šodien un rīt; kā arī ir atklāta personīga pieredze, kas gūta, īstenojot tādas talantu saglabāšanas stratēģijas kā elastīga darba laika noteikšana, dažādības un iekļaušanas veicināšana.

Atzīstot, ka organizācijas veiksmīgas darbības pamatā ir tās kultūra, šajā izdevumā tiek pētīta vajadzība pēc kultūras transformācijas, kā arī izaicinājumi tās īstenošanā. Lai sasaistītu minētās idejas ar koncepcijām, KPMG profesionāļi uzaicinājuši uz sarunu vadošos nozares personāla vadības speciālistus, lūdzot viņiem atklāt, kā viņi plāno strādāt šo sarežģījumu ietekmē. Mūsu intervijas ar Eilīnu Tenu, AIA Singapore personālvadības nodaļas vadītāju, Keitiju Keisiju, Charles Schwab personālvadības nodaļas vadītāju, un it īpaši –izdevuma galvenais raksts – intervija ar Westpac personālvadības vadītāju Šenazu Kānu sniegs vērtīgu kontekstu un praktisku ieskatu laikos, kad valda nenoteiktība un pastāv sarežģījumi. KPMG uzskata, ka nākotnē uzvarētājas būs tās organizācijas, kuras spēs veiksmīgi vadīt savu darbaspēka pārveides procesu vienlaicīgi ar biznesa pārveidi.

Mēs ceram, ka šis “Frontiers in Finance” izdevums palīdzēs finanšu pakalpojumu uzņēmumu vadībai rīkoties tā, lai varētu īstenot šo vīziju. Lai iegūtu plašāku informāciju par šajā “Frontiers inFinance” izdevumā apskatītajām tēmām vai dalītos ar saviem mērķiem darbaspēka un pārveides jomā, esat laipni aicināts sazināties ar mums.

© 2019 KPMG Baltics AS, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu