close
Share with your friends
Darbinieks

Darbinieks kā klients, darbs - kā produkts

Darbinieks kā klients, darbs - kā produkts

Autors:

Publikācija

raksts

Raksts publicēts biznesam.lv speciālizdevumā "Vadība un Personāls"

Katrs līderis saprot, ka talantīgs un augsti kvalificēts darbaspēks atslēdz konkurences priekšrocības durvis. Taču strauji mainoties darba videi, darbaspēkam un tā gaidām, šāda darbaspēka piesaiste un noturēšana kļūst arvien grūtāka. Konsekventas darbinieku pieredzes radīšana, kas atbilst darba devēju solījumiem, palīdz uzlabot darbinieku apmierinātības rādītājus un mazina darbinieku rotāciju.

Mainoties laikam mainās arī darba vides un darba spēka īpašības. Mūsdienu darbinieki ir digitālāki, globālāki, informētāki un daudzveidīgāki nekā jebkad agrāk. Ar ērtākiem veidiem, kā piekļūt informācijai un ar daudzām izvēles iespējām, kandidāti ir sākuši darboties kā "patērētāji": vērtējot darba dēvēju zīmolus un darba piedāvājumus kā preces un pakalpojumus.

Darbinieki, līdzīgi kā klienti, nav piesaistīti vienam uzņēmumam uz mūžu. Tāpat kā tirgū, ja uzņēmuma zīmols un darba pieredze neatbilst viņu gaidām, cilvēki sāk meklēt jaunas iespējas. Tas nozīmē, ka organizācijām ir jāpielāgo pašreizējās personālvadības metodes, lai piesaistītu un saglabātu talantīgākos darbiniekus un līdz ar to saglabātu savu konkurētspēju. Līdz ar to personāla vadības profesionāļiem jāsāk izturēties pret darbiniekiem tā, it kā tie būtu viņu klienti, un visu darba attiecību garumā jānodrošina konsekventa darbinieku pieredze (employee experience). Lai saprastu no kā veidojas darbinieku pieredze, organizācijām uz sevi jāsāk skatīties ar darbinieka acīm un jāsaprot kas šie darbinieki ir par cilvēkiem, kādas ir viņu vajadzības un gaidas, kas liek tiem pieteikties darbā, iesaistīties darba aktivitātēs un palikt uz ilgāku laiku. Ir arī svarīgi saprast, kā mērīt darbinieku iesaisti un apmierinātību visa darba attiecību garumā. Dati par darbiniekiem un datu analīzes metodes var palīdzēt uzņēmumiem saprast darbinieku uzvedību, viņu vajadzības, veiktspēju, kā arī esošo apmierinātības līmeni. Bez personāla vadības sistēmām - tādām kā personāla atlases, darbinieku veiktspējas novērtēšanas un mācību pārvaldības sistēmas, ir arī daudz citu sistēmu, kas satur datus ārpus personālvadības nodaļas redzes loka. Šāda informācijas sašķeltība parasti neļauj organizācijām veikt pilnvērtīgu analīzi un tieši tāpēc ir svarīgi savienot visus punktus kopā un nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku skatu uz darbiniekiem.

Vadoties pēc pieejamiem datiem, organizācijām jānodefinē tā dēvētais darbinieku ceļojums (employee journey). Svarīgi atcerēties, ka šis ceļojums sākas no darba meklējumu brīža, kad šis nākotnes darbinieks gūst pirmos priekšstatus par uzņēmumu pēc tā sludinājuma formas un veida, kas ir tas saturs, ko viņš ierauga  apmeklējot uzņēmuma sociālo tīklu platformas vai mājas lapu, līdz pat darba attiecību beigām. Jo arī no tā, kā jūs šīs attiecības spēsiet izbeigt, lielā mērā būs atkarīgs vai bijušais darbinieks būs uzņēmuma “advokāts” un vēstnesis vai tieši pretēji – aizvainots, neapmierināts cilvēks, kuram par uzņēmumu nebūs sakāms nekas labs.

 

Sazinieties ar mums