close
Share with your friends

Informācijas sniegšanas prasības ES valstīs par patieso labuma guvēju

Informācijas sniegšana ES par patieso labuma guvēju

KPMG ir apkopojis informāciju par prasībām informācijas sniegšanai par patiesajiem labuma guvējiem Eiropas Savienības valstīs.

Saistītais saturs

Informācijas sniegšanas prasības ES valstīs par patieso labuma guvēju

Saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājās spēkā 2017. gada 1. decembrī, arī Latvijā visām juridiskajām personām, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistra
vestajos publiskajos reģistros (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, personālsabiedrības u.c.), līdz 2018. gada 1. martam Uzņēmumu reģistram ir jāiesniedz pieteikums ar informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem.  Šīs prasības attiecas arī, reģistrējot jaunu juridisko personu vai veicot izmaiņas. Vairāk informācijas par prasībām attiecībā uz informācijas sniegšanu par patiesajiem labuma guvējiem lasiet šeit

KPMG ir apkopojis informāciju par prasībām informācijas sniegšanai par patiesajiem labuma guvējiem Eiropas Savienības valstīs

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu