close
Share with your friends

Kiberdrošība – ikviena uzņēmuma prioritāte

Kiberdrošība – ikviena uzņēmuma prioritāte

Tehnoloģiju attīstība mūsdienu biznesam pieprasa regulāru informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu pilnveidi un drošības pārbaudi, kas atbildīgam uzņēmumam būtu jāveic regulāri. Inovācijas, ko ienes IT joma, rada arvien jaunas iespējas, tādēļ uzņēmumiem ir svarīgi neapjukt šajā iespēju virknē un līdz ar jauninājumu ieviešanu sekot līdzi arī drošības jautājumiem.

Saistītais saturs

Latvijā, līdzīgi kā citās attīstītās valstīs, veidojas informācijas sabiedrība – tas nozīmē, ka valsts pārvalde, ekonomiskie un sabiedriskie procesi, kā arī uzņēmējdarbības attīstība lielā mērā ir atkarīga no informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumiem un sniegtajām iespējām. Tehnoloģiju attīstība mūsdienu biznesam pieprasa regulāru informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu pilnveidi un drošības pārbaudi, kas atbildīgam uzņēmumam būtu jāveic regulāri. Inovācijas, ko ienes IT joma, rada arvien jaunas iespējas, tādēļ uzņēmumiem ir svarīgi neapjukt šajā iespēju virknē un līdz ar jauninājumu ieviešanu sekot līdzi arī drošības jautājumiem. 

Kādēļ kiberdrošībai jābūt ikviena uzņēmuma prioritātei?

 • Ikviena uzņēmuma panākumi slēpjas spējā efektīvi izmantot tehnoloģijas savu mērķu sasniegšanai. Vienas no visvērtīgākajām ir informācijas tehnoloģijas, un tieši tās var būt pakļautas lielākajiem drošības riskiem.
 • Aptaujas rāda, ka uzņēmumi saviem spēkiem bieži vien nespēj pilnībā paredzēt un novērst visus ar kiberdrošību saistītos apdraudējumus.
 • Digitālās tehnoloģijas mainās ārkārtīgi strauji, līdz ar to uzņēmumiem ne vienmēr pietiek cilvēkresursu, lai spētu saviem spēkiem izsekot līdzi nozares jaunumiem un aktualitātēm.
 • Saskaņā ar aptauju rezultātiem vairākumam uzņēmumu, kuri nav tieši saistīti ar IT tehnoloģijām, nav savas rutīnas politikas kiberdrošības apdraudējumu noteikšanai, novērtēšanai un novēršanai.

Kiberdrošība Latvijā – valsts kiberdrošības politikas pamatprincipi

Attīstība

Sistemātiska attīstība un pilnveide ir vienīgais veids, kā efektīvi aizsargāties pret draudiem kibertelpā.

Sadarbība

Kibertelpai nav ne tautības, ne robežu, līdz ar to ir svarīga starptautiska sadarbība visos līmeņos.

Atbildība

Riskus kibertelpā ir iespējams samazināt vien tad, ja tos apzinās ikviena informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā iesaistītā puse – indivīdi, valsts institūcijas, komersanti, uzņēmumi, IT speciālisti u.tml.

Atvērtība

Kiberdrošības politiku īstenošanā jāievēro balanss starp vispārējo drošību un personas privātuma aizsardzību, ievērojot arī ētiku un standartus.

Kā KPMG Baltics konsultanti var palīdzēt uzlabot drošību?

KPMG Baltics IT konsultanti palīdzēs jūsu uzņēmumam saskaņot IT iespējas ar stratēģiskajiem un darbības mērķiem. Mūsu speciālistu sniegtais padoms ir objektīvs un balstīts uz jūsu organizācijas vajadzībām. Mēs izprotam tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmējdarbību un savā darbībā plaši izmantojam KPMG Baltics pieejamos nacionālos un globālos resursus, kas palīdz sasniegt uzņēmuma IT iespēju pilnu potenciālu.

KPMG Baltics speciālisti nav saistīti ar kādu programmatūras vai aparātprogrammatūras izstrādātāju vai piegādātāju, līdz ar to mūsu ieteikumi un padomi ir objektīvi, balstīti pieredzē un piemēroti uzņēmuma individuālajām vajadzībām.KPMG Baltics ir starptautisks uzņēmums, līdz ar to mūsu speciālistiem ir pieejami gan vietējie, gan starptautiskie resursi, kas ievērojami palielina iespēju sasniegt pilnu IT risinājumu izmantošanas potenciālu jūsu uzņēmumā.

Mūsu IT komanda palīdzēs šādās jomās:

 • IT stratēģijas izstrāde – uzņēmuma vajadzību novērtēšana un tālāku nākotnes perspektīvu izstrāde profesionāļu vadībā.
 • IT audits – esošo drošības sistēmu novērtēšana, ieteikumi un vadlīnijas turpmākai rīcībai.
 • IT sistēmu sertifikācija – IT sistēmu sertificēšana saskaņā ar starptautisku drošības standartu prasībām.
 • Kibersertifikācija – informācijas aizsardzība, ielaušanās testēšana, simulācijas testi, reaģēšana uz informācijas drošības incidentiem un uzņēmuma elastība informācijas drošības incidentu gadījumos, informācija par ļaunprogrammatūru un aizsardzību.
 • Konsultācijas IT un IT drošības pārvaldībā – IT personāla apmācības par kiberdrošības jautājumiem un valsts kiberdrošības politikas pamatnostādnēm.
 • Konsultācijas par IT projektiem, IT projektu vadība – IT projektu nozīme uzņēmuma attīstībā, plānošana un ieviešana.Konsultācijas par IT ārpakalpojumiem – kādus pakalpojumus ir vērts iegādāties ārpakalpojumu veidā un kurus var īstenot saviem spēkiem.
 • Prasību definēšana IT sistēmām – uzņēmuma pastāvēšanai kritiskās infrastruktūras definēšana un pieejamie pasākumi tās aizsardzībai.
 • IT sistēmu ieviešanas kvalitātes uzraudzība – gan prevencija, gan esošu apdraudējumu novēršana. IT sistēmas ieviešana var būtisku uzlabot uzņēmuma aizsardzību.
 • Personu datu pārvaldības atbilstības novērtējums attiecībā uz IT sistēmām –  personas datu aizsardzība saskaņā ar nacionālajām un vispārējām ES prasībām.
 • Biznesa vajadzībās balstītu programmatūras prasību noteikšana, tajā skaitā tehnisko specifikāciju izstrāde – konsultācija par attīstības stratēģijām un nozares inovatīvāko risinājumu ieviešanu.
 • Darbinieku apmācība informācijas drošības jautājumos – konsultācijas un praktiskas nodarbības. 

Ar kādiem apdraudējumiem var nākties sastapties uzņēmumiem, ja kiberdrošībai netiek pievērsta pietiekama uzmanība?

 • Datorvīrusi – slikti aizsargātās IT sistēmās datorvīrusi var radīt nopietnu kaitējumu, paralizēt darbu un radīt uzņēmumam zaudējumus.
 • Stratēģiskas informācijas zādzība – svarīgi parūpēties par uzņēmuma pastāvēšanai kritiski svarīgas informācijas aizsardzību.
 • Personas datu aizsardzības pārkāpumi – rūpējoties par kiberdrošību, svarīgi atcerēties, ka tādējādi tiek aizsargāti arī personas dati un novērsti tādi smagi noziegumi kā, piemēram, identitātes zādzība.

Informācijas komunikāciju tehnoloģijas ir ļāvušas daudzām uzņēmējdarbības nozarēm attīstīties neiedomājami strauji, kā arī ievērojami paaugstināt darba produktivitāti. KPMG Baltics IT konsultācijas var palīdzēt novērtēt riskus un izstrādāt vadlīnijas IT sistēmas stiprināšanai, lai preventīvi novērstu iespējamos apdraudējumus kibertelpā.Kiberdrošība ir ne mazāk svarīga kā fiziskā drošība. Katra sistēma ir tik droša, cik drošs ir tās vājākais posms. Darbinieku apmācības palīdz stiprināt IT drošību visos līmeņos, sākot no personas datu aizsardzības līdz pat uzņēmējdarbībai kritiski svarīgas informācijas saglabāšanai.

Ja vēlaties saņemt ar kiberdrošību saistītus pakalpojumus un uzzināt, kā tieši jūsu uzņēmumam var palīdzēt KPMG Baltics IT speciālisti, sazinieties ar mums.

© 2019 KPMG Baltics AS, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu