Vadītāju aptauja - Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo attieksme pret darbu

Vadītāju aptauja - strādājošo attieksme pret darbu

KPMG Baltics SIA sadarbībā ar pētījumu centru SKDS iztrādājis aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo attieksme pret darbu.

1000

E-pasts

Publiskās pārvaldes vadītāji kritiski par savas organizācijas darba efektivitāti.

Tikai 8% publiskās pārvaldes iestāžu vadītāju pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka darbs viņa organizācijā norit efektīvi, secināts biznesa konsultāciju kompānijas KPMG un pētījumu centra SKDS veiktajā vadītāju aptaujā “Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo attieksme pret darbu”.

Šāds kritisks skatījums sasaucas ar kopējo sabiedrības uztveri par to, cik efektīvi tiek organizēts darbs valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos. Tomēr bīstama ir tendence, ka šādam vērtējumam pievienojas arī tie cilvēki, kuri strādā publiskajā sektorā un kuru tiešais pienākums ir uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti. Tas, iespējams, ir skaidrojams ar  publiskajā sektorā strādājošo vilšanos savā darba devējā, nespējot navigēt procedūru jūras, sadzīvot ar politisko uzstādījumu biežajām virzienu maiņām, neskaitāmām kontrolējošo iestāžu prasībām.

No otras puses, kad taujāti par galvenajiem traucēkļiem tiešo darba pienākumu veikšanā, respondenti kā galvenos min stresa situācijas (35%), neskaidras atbildību robežas (34%) un neskaidras procedūras (30%). “Augsto stresa līmeni varētu saistīt ar atbildības sajūtu par darbu, kas ietekmē būtisku sabiedrības daļu. Tomēr vēlme saņemt perfektu amata aprakstu ar pilnīgi skaidrām atbildības robežām un “ideālo procedūru”, kur visas veicamās darbības jau ir pateiktas priekšā, drīzāk ir kultūras īpatnība.

Tā ir kultūra, kura ir grūti savietojama ar darbību mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Arī no publiskā sektora šobrīd tiek sagaidīta spēja ātri reaģēt uz situāciju, pieņemt lēmumus, interpretēt likumdošanas normas pēc to būtības, ne pēc burta, uzņemties izsvērtu risku un atbildību,” skaidro Andžs Ūbelis, KPMG konsultāciju pakalpojumu direktors.

Publiskā sektora augstākās vadības lielais izaicinājums nākamajiem gadiem būs piesaistīt un noturēt motivētus darbiniekus, kuri spēs būt līderi savā darbības jomā neatkarīgi no ieņemamā amata. Priekšplānā izvirzīsies tie darbinieki, kas spēs uzņemties iniciatīvu un atbildību, kā arī pastāvīgi mācīties. “Publiskais sektors nav bezcerīgs darba devējs. Daudzi cilvēki ir un būs ieinteresēti pievienoties darbam valsts un pašvaldība organizācijās, jo tās dod iespēju strādāt sabiedrības labā un uzņemties atbildību par ļoti interesantu un mērogā nozīmīgu jautājumu risināšanu. Tādēļ svarīgi ir panākt, lai arvien lielāks publiskā sektora vadītāju loks jūtu lepnumu par darbu savā organizācijā (šobrīd 52%) un jūtas novērtēti tajā (šobrīd 38%),” norāda Ūbelis.

Aptaujā piedalījās 1212 valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji no visas Latvijas.

Aptauja veikta  2017. gada oktobrī.

Pētījums lejupielādēšanai pieejams lapas labajā malā.

© 2022  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums