close
Share with your friends

KPMG Baltics konsultē SIA Hiponia kredītportfeļa pārdošanas darījumā

KPMG konsultē SIA Hiponia kredītportfeļa pārdošanā

SIA "Hiponia" paraksta kredītportfeļa cesijas līgumu ar uzņēmumu SIA "B2Kapital". KPMG Baltics SIA šajā darījumā piedalījās kā "Hiponia" aktīvu portfeļa pārdošanas procesa vadītājs.

Saistītais saturs

 KPMG Baltics konsultē SIA Hiponia kredītportfeļa pārdošanas darījumā

2017. gada 20. decembrī SIA Hiponia parakstīja kredītportfeļa cesijas līgumu ar uzņēmumu SIA B2Kapital, kas ir daļa no Norvēģijas kredītportfeļu iegādes un apsaimniekošanas grupas B2Holding ASA. KPMG Baltics SIA šajā darījumā piedalījās kā Hiponia aktīvu portfeļa pārdošanas procesa vadītājs.

Pēc padziļinātās izpētes posma, kurā pretendentiem bija iespēja iepazīties ar portfeļu datiem virtuālajā un fiziskajā datu telpā, kā arī uzdot papildu jautājumus, tika saņemti pretendentu saistošie piedāvājumi. Trīs labāko piedāvājumu iesniedzēji tika aicināti turpināt procesu un uzlabot iesniegtos piedāvājumus. Pircējs izvēlēts pasaules praksei atbilstošā un uz investoru konkurenci balstītā procesā, kurā par labāko tika atzīts finansiāli izdevīgākais piedāvājums. Izvērtējot investoru piedāvājumus un veicot iespējamo turpmākās rīcības scenāriju padziļinātu analīzi, gan no potenciālo ieņēmumu, gan portfeļu izstrādes risku viedokļa, tika pieņemts lēmums pārdot kredītportfeli B2Kapital, bet nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi uzņēmums Hiponia turpinās pats. Hiponia pircējam nodos prasījuma tiesības, kas izriet no aptuveni 1700 līgumiem. Plānots, ka darījuma pabeigšana aizņems apmēram divus mēnešus.

KPMG Baltics intensīva darba rezultātā ir izdevies noslēgt abām pusēm izdevīgu darījumu. Projekta komanda ir gandarīta par procesā sasniegto rezultātu un gūto papildus pieredzi portfeļu darījumu konsultēšanā Latvijas tirgū.

© 2019 KPMG Baltics AS, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu