ESAO: Papildinājumi transfertcenu vadlīnijās | KPMG | LV
close
Share with your friends

ESAO: Papildinājumi transfertcenu vadlīnijās starptautiskiem uzņēmumiem

ESAO: Papildinājumi transfertcenu vadlīnijās

2017. gada 10. jūlijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) paziņoja par 2017. gada ESAO Transfertcenu vadlīniju starptautiskiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām publicēšanu.

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

ESAO: Papildinājumi transfertcenu vadlīnijās starptautiskiem uzņēmumiem

Kā teikts ESAO relīzē, transfertcenu vadlīnijas sniedz norādījumus par “tirgus cenu principa piemērošanu — kas ir starptautiska vienošanās attiecībā uz to, kā ienākuma nodokļu mērķiem vērtēt pārrobežu darījumus starp saistītiem uzņēmumiem. 2017. gada transfertcenu vadlīniju izlaidums atspoguļo galvenokārt dažādās izmaiņas, kas radās ESAO/G20 bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projekta gaitā, un ietver sekojošās 2010. gada versijas redakcijas vienotā publikācijā:

 • Būtiskas izmaiņas, ko ieviesa 2015. gada ziņojumi par BEPS 8.-10. darbībām (Transfertcenu rezultātu saskaņošana ar vērtības radīšanu)
  un 13. darbību (Transfertcenu dokumentācija un valstu ziņojumi). Šie
  papildinājumi transfertcenu vadlīnijās tika ietverti 2016. gada maijā.   
 • IX. sadaļā veiktas redakcionālas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka norādījumi par uzņēmumu restrukturizāciju atbilst redakcijai, kas ieviesta ar BEPS 8.-10. un 13. darbības 2015. gada ziņojumiem.     
 • Pārskatīti norādījumi par drošajām zonām (safe harbours) IV sadaļā. 
 • Izmaiņas, kas bija nepieciešamas pārējās ESAO transfertcenu vadlīnijās konsekvences dēļ, lai izveidotu šo konsolidēto versiju. 

Turklāt, atjaunotais transfertcenu vadlīniju izdevums ietver pārskatīto ESAO padomes ieteikumu par Transfertcenu noteikšanu starp saistītiem uzņēmumiem [C(95)126/FINAL]. Pārskatītais ieteikums atspoguļo nepieciešamību reaģēt uz BEPS un "iekļaujošā ietvara" ieviešanu BEPS. 

Lasīt 2017. gada izdevuma transfertcenu vadlīnijas.

 

KPMG novērojumi

Saistībā ar atjaunotajām transfertcenu vadlīnijām jomas profesionāļi ir izdarījuši šādus sākotnējos secinājumus:

 • Publicētajā vadlīniju versijā nav būtiska jauna satura, par ko jau nav paziņots ESAO gala ziņojumos par BEPS 8.-10. darbību un 13. darbību.
 • Vadlīniju formāla publicēšana var stiprināt to juridisko statusu atsevišķās jurisdikcijās atkarībā no tā, kā valstis atspoguļo ESAO vadlīnijas vietējos normatīvajos aktos.   
 • Pārskatītās vadlīnijas neietver paredzētās izmaiņas peļņas sadales norādījumos II. sadaļā. Pārskatītais projekts apspriešanai par šo tēmu tika publicēts 2017. gada 22. jūnijā.

Latvijā transfertcenu vadlīnijas ir būtisks transfertcenu regulējuma interpretācijas avots, ko izmanto gan nodokļu maksātāji, gan nodokļu administrācija, gan arī tiesas, vērtējot transfertcenu strīdus. 

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt