Brexit - Pandoras lāde ar juridiskām problēmām | KPMG | LV
close
Share with your friends

Starptautiskām kompānijām Brexit ir kā Pandoras lāde ar juridiskām problēmām

Brexit - Pandoras lāde ar juridiskām problēmām

Šobrīd vissvarīgākais jautājums daudziem uzņēmumiem Lielbritānijā un citur pasaulē ir par to, kā tieši Lielbritānijas izstāšanās no ES (Brexit) ietekmēs cilvēku, preču, kapitāla un datu brīvo pārrobežu kustību, kā arī pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Tomēr pirms mēs uzzināsim atbildes uz šiem jautājumiem, nāksies ilgāku laiku paciesties, kamēr ES vienosies ar Lielbritāniju par izstāšanās nosacījumiem.

Zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Brexit

Šobrīd vissvarīgākais jautājums daudziem uzņēmumiem Lielbritānijā un citur pasaulē ir par to, kā tieši Lielbritānijas izstāšanās no ES (Brexit) ietekmēs cilvēku, preču, kapitāla un datu brīvo pārrobežu kustību, kā arī pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Tomēr pirms mēs uzzināsim atbildes uz šiem jautājumiem, nāksies ilgāku laiku paciesties, kamēr ES vienosies ar Lielbritāniju par izstāšanās nosacījumiem.

Kamēr šāda vienošanās nav panākta, uzņēmumu juristi strādā vaiga sviedros, interpretējot un konsultējot par to, kā vislabāk reaģēt uz nosacījumiem, uz kādiem Lielbritānija izstāsies no ES, kā arī uz jaunajiem Lielbritānijas likumiem un noteikumiem, kas jau tiek izstrādāti. Un šis darbs ir reti grūts. Eiropas Savienība ir lielākais noieta tirgus daudziem Lielbritānijas uzņēmumiem, un daudzi no tiem veic apjomīgu komercdarbību ES. Brexit nosacījumiem un tai sekojošajiem likumdošanas aktiem būs plaša ietekme
uz šo uzņēmumu darbības modeļiem, kā arī uz to, ko tie pirks un pārdos, kā tie to pirks un pārdos, un vai tie turpinās gūt peļņu, to darot.

Piedāvājam lasītāju uzmanībai jaunu Global Legal Services sagatavotu ziņojumu ar nosaukumu “Starptautiskām kompānijām Brexit ir kā Pandoras lāde ar juridiskām problēmām”, kurā izgaismotas atsevišķas jomas, kurām juristiem būtu ieteicams pievērst īpašu uzmanību. Ziņojumā ir aprakstīta arī ieteicamā struktūra juristu sadarbībai ar komerciālajām funkcijām, lai izveidotu efektīvu Brexit plānu, kas aptver visu uzņēmumu.

Rakstā ir izgaismotas dažas no iespējamām problēmām Brexit jomā, ar kurām varētu saskarties globālu kompāniju jurdiskās nodaļas.

Šajā izdevumā ir apskatītas šādas tēmas:

— Brexit process: 2 vai vairāk saspringuma pilni gadi

— Gatavošanās jebkādam scenārijam

— Brexit radītie riski un iespējas

— Kā uzņēmumiem reaģēt uz Brexit.

Pētījums pieejams lejupielādēšanai lapas labajā stūrī.

© 2019 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt