close
Share with your friends

Latvija piekrīt automātiskai apmaiņai ar valstu pārskatiem transfertcenu jautājumos

Latvija piekrīt automātiskai apmaiņai

Latvija piekrīt automātiskai apmaiņai ar valstu pārskatiem transfertcenu jautājumos

Autors

Kaspars Banders

Vecākais Projektu vadītājs, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Vispārīga informācija

2016. gada 21. oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) paziņoja, ka Latvija ir parakstījusi Daudzpusējo kompetento iestāžu līgumu (MCAA) par automātisku apmaiņu ar valstu pārskatiem (t.i. pārskati, kas sagatavoti saskaņā ar ESAO BEPS 13. rīcības plāna par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu nosacījumiem). ESAO BEPS 13. rīcības plāns paredz, ka daudznacionāliem komersantiem, kuru gada konsolidētais apgrozījums pārsniedz EUR 750 miljonus, ir jāsagatavo trīs līmeņu transfertcenu dokumentācija, kas sastāv no:

- Galvenā ziņojuma, kas sniedz pārskatu par daudznacionālas komersantu grupas darbību, tostarp, par globālās uzņēmējdarbības specifiku, vispārējo transfertcenu politiku, grupas uzņēmumu pamatdarbību, ienākumu sadalījumu u.c., lai palīdzētu nodokļu administrācijām novērtēt būtiskākos transfertcenu riskus;

- Vietējā ziņojuma, kas iekļauj informāciju attiecībā uz darījumiem, kurus veic vietējais uzņēmums attiecīgajā valstī, piemēram, saistīto pušu darījumu finanšu informācija, detalizēta funkcionālā analīze, transfertcenu metodes izvēle un salīdzināmo datu atlase un analīze u.c. 

- Valstu pārskata, kas ietvers informāciju par katra grupas uzņēmuma ieņēmumiem (gan no saistītām, gan nesaistītām pusēm), peļņu, samaksātajiem un uzkrātajiem nodokļu maksājumiem, darbinieku skaitu, kapitālu, nesadalīto peļņu, nemateriālajiem aktīviem u.c.. Papildus tam, valstu pārskats iekļaus informāciju, identificējot katra grupas uzņēmuma uzņēmējdarbības lokāciju un funkcionālo darbības veidu.

Valstu pārskatu ziņošanas prasības ir piemērojamas par finanšu gadiem, kas sākas ar 2016. gada 1. janvāri vai vēlāk. Tā kā BEPS 13. rīcības plāna nosacījumi katrā valstī ir jāievieš tiesību aktos individuāli, tādi kritēriji kā apgrozījuma slieksnis vai valstu pārskata ziņošanas periods var atšķirties.

ESAO uzskata, ka MCAA sniegs iespēju ieviest jaunus transfertcenu ziņošanas standartus saskaņā ar BEPS rīcības plāna 13. darbību. Ar tā palīdzību nodokļu administrācijas varēs iegūt pilnīgu izpratni par to, kā daudznacionāli uzņēmumi strukturē savu darbību, jo ik gadu notiks automātiska apmaiņa ar valstu pārskatiem.

13. darbība ir izstrādāta ar mērķi uzrādīt tās zemo nodokļu jurisdikcijas, uz kurām tiek attiecināts ievērojams ienākumu apjoms, bet, piemēram, darbinieku skaits tajās nav atbilstošs. Praksē tas nozīmē, ka, piemēram, nodokļu administrācijas izdarīs spiedienu ar mērķi nodrošināt, ka peļņu nevarēs attiecināt uz noteiktu jurisdikciju, ja to nevarēs pamatot ar to, ka šajā jurisdikcijā strādā atbilstoši kvalificēti darbinieki, kas var dot būtisku ieguldījumu nemateriālo aktīvu radīšanā.

MCAA parakstīšana ir nozīmīgs solis ESAO BEPS projekta īstenošanā Latvijā, un tas ievērojami paplašina Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta pārrobežu sadarbību nodokļu jomā.

Ko tas nozīmē Latvijas nodokļu maksātājiem?

Kaut arī Latvijas varas iestādes nav oficiāli publiskojušas noteikumus, ar kuriem tiek ieviesti ESAO BEPS 13. darbības valstu pārskati, MCAA parakstīšana liecina par nolūku pieņemt ESAO BEPS 13. darbību. Tabulā esam aprakstījuši, ko MCAA parakstīšana nozīmē nodokļu maksātājiem.

Tabula

Tā kā daudzas valstis jau ir ieviesušas vai arī tuvākajā laikā plāno ieviest valstu pārskatu sagatavošanas prasības par 2016. gadu un ir nostiprinājušas to vietējos normatīvajos aktos, MCAA parakstīšana ļaus Latvijas nodokļu administrācijai tikai saņemt attiecīgos valstu pārskatus no citām jurisdikcijām jau par 2016. gadu, pieņemot, ka Latvijas nodokļu maksātājs ir tādas grupas sastāvā, kas kvalificējas valstu pārskatu sagatavošanai. Tādēļ, Valsts ieņēmumu dienests saņems informāciju par ienākumu un peļņas sadalījumu starp visiem grupas uzņēmumiem, lai novērtētu transfertcenu risku un to, vai uzsākt transfertcenu auditu vai nē.

Tāpēc, lai izvērtētu potenciālos transfertcenu riskus daudznacionālas uzņēmumu grupas ietvaros, grupas uzņēmumiem ir ieteicams savā starpā saskaņot nepieciešamo informāciju pirms tā tiek iesniegta vietējām varas iestādēm. Šāds solis ļaus apzināt, ko konkrētās nodokļu iestādes “zinās” par daudznacionālo uzņēmumu grupu.

© 2020  “KPMG Baltics AS”, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums

Icon tag