close
Share with your friends

Mūsu komanda ir daudzveidīga, un tieši tas mūs padara spēcīgākus. Tāpēc par īpaši svarīgu prioritāti mēs uzskatām iekļaujošas vides radīšanu, kur mūsu cilvēki var attīstīties gan profesionāli, gan personīgi. Mēs ieguldām darbinieku prasmēs un zināšanās, rūpējamies, lai mūsu darbinieki justos labi gan fiziski, gan mentāli, kā arī mudinām viņus vadīt un iesaistīties dažādās iniciatīvās, kas sniedz labumu sabiedrībai un videi, kurā mēs dzīvojam. 

Fiziskā veselība

  

Izvirzot par galveno vērtību savu darbiniekus, KPMG Latvijā ir svarīgi, lai viņi justos labi ne tikai darba vidē, bet arī ārpus tās.

Rūpējoties par darbinieku veselību un labsajūtu, KPMG Latvijā vadmotīvs ir #EsiAktīvs. Mēs mudinām savus kolēģus ikdienā ieviest dažādas sportiskās aktivitātes – uz biroju braukt ar velosipēdu, lifta vietā izmantot kāpnes, doties skrējienā un regulāri rast laiku savai mīļākajai sportiskajai nodarbei. Lai sekmētu aktīvu dzīvesveidu, KPMG Latvijā saviem darbiniekiem piedāvā iespēju bez maksas apmeklēt sporta nodarbības, KPMG komandas pludmales volejbola treniņus, kā arī piedalīties izaicinājumā, kur darbinieki sacenšas skriešanā, riteņbraukšanā vai garāku gabalu staigāšanā – gan sportistu, gan amatieru disciplīnās. KPMG komanda ik gadu piedalās arī Rīgas maratonā – nu jau būsim noskrējuši distanci, kas līdzinās ceļam līdz Londonai un atpakaļ.

Savukārt vasarās KPMG Latvijā darbinieki var strādāt īsās piektdienas (četru stundu darba dienas), lai pilnvērtīgi varētu baudīt vasaru – dotos pie dabas, pievērstos sportiskām aktivitātēm vai vienkārši atpūstos.

fiziskā veselība

Mentālā veselība

  

mentalā veselība

KPMG apzinās, ka mūsu garīgā veselība ietver psiholoģisko, emocionālo un sociālo labklājību. Tas ietekmē to, kā mēs jūtamies, domājam un rīkojamies ik dienu. Garīgā veselība arī uzlabo mūsu lēmumu pieņemšanas procesu un to, kā tiekam galā ar stresu un kā sadarbojamies ar citiem.

KPMG Latvijā saviem darbiniekiem piedāvā dažādus vebinārus un mācības, turklāt līdzās praktiskām apmācībām darbam nepieciešamās jomās piedāvājam kolēģiem uzklausīt ekspertus garīgās veselības, motivācijas un personiskās izaugsmes jautājumos. Īpaši būtiski tas ir pandēmijas laikā, kad gan ikdienas darbā, gan attālinātu lekciju veidā stiprinām komandas garu un katra kolēģa garīgo veselību arī attālināti. Darbiniekiem ir pieejama veselības apdrošināšana, kurā ietilpst arī mentālās veselības aprūpes pakalpojumi.

Dažādība

  

Darbs KPMG nozīmē redzēt pasauli citādāk, caur dažādām perspektīvām un ar patiesu sadarbības garu. Mēs dodam cilvēkiem iespēju būt pašiem un cienīt citus - tas ir mūsu vērtību pamatā un tas ir tas, kam mēs ticam. Mēs ticam nākotnei, kurā visi jūtas iekļauti neatkarīgi no tā, kāds ir viņu vecums, ādas krāsa, pārliecība, seksuālā orientācija vai dzimums.

Esam starp pirmajiem uzņēmumiem valstī, kas pievienojušies un parakstījuši Latvijas Dažādības hartu. Tā ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķis ir cieņpilnas attieksmes un iekļaujošas vides veicināšana darba vietā. KPMG šajā svinīgajā pasākumā pārstāvēja partnere Evija Šturca: “Mēs, KPMG, apzināmies, ka cilvēku dažādība mūsu komandā ir viens no veiksmes faktoriem, kas veicina mūsu biznesu un izaugsmi."  

dažādība

Bibliotēka

  

bibliotēka

KPMG Latvijā ir izveidots grāmatu skapis, kurā var atrast interesantas un izglītojošas grāmatas, kuras pēc izlasīšanas var novietot skapī un ļaut lasīt tās citiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir paplašināt darbinieku zināšanas, tajā pašā laikā domājot par dabas resursu taupīšanu. Uzņēmums ik mēnesi investē kādā jaunā un visnotaļ saistošā lasāmvielā, bet arī darbinieki paši ir aicināti grāmatu skapi papildināt ar izlasītajām grāmatām, kuras, viņuprāt, noderētu vai būtu interesantas arī citiem kolēģiem. Tādējādi mūsu grāmatas iegūst ne tikai otro, bet arī trešo dzīvi un varbūt pat vairāk.

Labdarība

  

KPMG ikgadējās labdarības izsoles – tajās KPMG darbinieki citiem kolēģiem izsola sevis sarūpētas veltes - sākot ar veselīgajiem saldumiem un beidzot ar jāšanas apmācībām. Izsolē iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarībai – kādai no KPMG izvirzītajām prioritārajām korporatīvās atbildības jomām.

labdarība

Brīvprātīgais darbs

  

Brīvprātīgais darbs

KPMG politika paredz, ka ikvienam darbiniekam gada laikā ir iespēja izmantot trīs apmaksātas darba dienas, lai iesaistītos jebkurās korporatīvās atbildības aktivitātēs pēc paša darbinieka izvēles. Tas ir veids, kā mēs sekmējam darbinieku iesaisti dažādās aktivitātēs ar mērķi uzlabot sociālo vidi, aktualizēt ilgtspējību, kā arī rūpēties par dabu. 

Pieredzes apmaiņa

  

KPMG darbiniekiem ir iespēja braukt un strādāt citos KPMG birojos, lai gūtu starptautisku pieredzi, paplašinātu redzesloku, zināšanas un prasmes, un, atgriežoties mājās, ar šo jauno pieredzi varētu dalīties ne tikai ar mūsu kolēģiem, bet arī klientiem.

pieredzes apmaiņa