close
Share with your friends

Mēs uzskatām, ka uzņēmumiem ir nozīmīga loma visos ilgtspējas aspektos – ekonomiskajos, vides un sabiedrības.  Mēs mudinām mūsu darbiniekus izmantot savas prasmes, pieredzi un zināšanas, lai vadītu un piedalītos dažādās iniciatīvās, kuru mērķis ir risināt svarīgus sociālos un vides jautājumus.

KPMG Latvijā būtiskākie korporatīvās sociālās atbildības virzieni: rūpes par darbiniekiem, izglītība un vide.

Rūpes par darbiniekiem

Mēs rūpējamies, lai mūsu svarīgākais aktīvs, mūsu darbinieki, justos labi gan fiziski, gan mentāli. Savus kolēģus mēs mudinām uzņemties iniciatīvu arī problēmu risināšanā sociālajos un vides jautājumos. KPMG politikā ir paredzēts, ka visiem darbiniekiem ir iespēja sabiedriskā darba veikšanai izmantot trīs apmaksātas dienas gadā.

Izglītība

Mums ir svarīgi dalīties savās zināšanās un tādā veidā sniegt ieguldījumu sabiedrībā. Mūsu darbinieki vada stundas Latvijas skolēniem projektā “Dzīvei gatavs”, kas ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Mūsu kolēģi pasniedz lekcijas vairākās Latvijas augstskolās, kā arī vada seminārus un apmācības biznesa organizācijām.  

Vide un ilgtspēja

KPMG Global ir apņēmies līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu uzņēmumu grupu (Net Zero carbon). Mēs strādājam ar saviem klientiem, piegādātājiem un kolēģiem, lai veicinātu reālas un ilgtspējīgas vides izmaiņas. Piemēram – izvēlamies piegādātājus, kuru darbība un piegādes ķēdes rada iespējami mazākas emisijas, un esam atteikušies no vienreizlietojamo plastmasas trauku izmantošanas.

Mūsu stratēģija darbībā