Mūsu kultūra

Mūsu kultūra

KPMG kultūras pamatā ir vērtības.

KPMG kultūras pamatā ir vērtības.

KPMG kultūras pamatā ir vērtības. Godprātīga rīcība un atklātas saziņas politika ir veids, kādā mēs būvējam uzticības pilnu sadarbību, bet elastīguma un dažādības sekmēšana rada kultūru, kurā cilvēki brīvi dalās zināšanās un palīdz viens otram sasniegt labākus rezultātus. Uz jautājumu, kāpēc viņi ir izvēlējušies sadarboties ar kādu no KPMG dalībfirmām, daudzi klienti atbild, ka uz to rosina mūsu augstais profesionalitātes līmenis, uzticamība un pieejamība.

Mūsu kultūra veicina ko vairāk, nekā tikai labas komercdarbības prakses ievērošanu. Mūs pazīst kā uzņēmumu, kas dara visu iespējamo, lai ierobežotu nabadzību, atbalstītu izglītību un aizsargātu apkārtējo vidi visā pasaulē. Aktīvi sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskām organizācijām, KPMG dalībfirmas apņēmīgi strādā pie šo problēmu risināšanas, lai uzlabotu veselības aprūpi un cilvēku labklājību.

No šī domāšanas veida iegūst visi mūsu darbinieki. Svarīgs KPMG globālās vīzijas elements ir kļūt pazīstamam kā darba devējam, kuram dod priekšroku, lai varētu nolīgt, nodarbināt un attīstīt pašus labākos cilvēkus.

Šāda pieeja ļauj mūsu cilvēkiem attīstīties gan profesionāli, gan personīgi - veidot daudzsološu karjeru un tajā pat laikā izbaudīt privāto dzīvi. Mūsu darbinieki apzinās, ka viņi ir daļa no atbildīgas un pozitīvas uzņēmuma kultūras, kas ietilpst plašākā biznesa, sociālajā un dabas vidē.

Sazinieties ar mums