Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojumā ir aprakstīti pasākumi, kurus KPMG dalībfirmas veic, lai stiprinātu darbību saskaņā ar profesionālas rīcības standartiem.

Atklātības ziņojumā ir aprakstīti pasākumi, kurus KPMG dalībfirmas veic...

Par ļoti būtisku mēs uzskatām revīzijas kvalitātes nodrošināšanu un vērtības radīšanu ieinteresētajām pusēm.

KPMG Baltics SIA atklātības ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī

  

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu