Kontaktinformācija

Borgartun 27

Reykjavik, 105

Tālr.: +354 545 6000

Fakss: +354 545 6001

KPMG Office

Atrašanās adrese