Kontaktinformācija

KPMG Forum

Suite 501 The Pinnacle 1 Parkin Street

Nelspruit, 1200

Tālr.: +27 13 752 7131

Fakss: +27 13 752 6357

KPMG Office

Atrašanās adrese