Kontaktinformācija

House No 1037

Road No 14, St:No 04 Sherpoore

Kabul

Tālr.: +937 5202 19 74

Fakss: +92 21 3568 5095

KPMG office