Kontaktinformācija

KPMG Crescent

85 Empire Road

Parktown,2193

Tālr.: +27 11 647 7111

Fakss: +27 11 647 8000

KPMG Office

Atrašanās adrese