Kontaktinformācija

Järnsvägsgatan 18

Helsingborg, SE-252 25

Tālr.: +46 42 19 59 00

Fakss: +46 42 19 59 90

KPMG office

Atrašanās adrese