Kontaktinformācija

Al. Zwyciestwa 13a

Gdansk,80 219

Tālr.: +48 58 77 29500

Fakss: +48 58 77 29501

KPMG Office

Atrašanās adrese