Kontaktinformācija

Allégatan 71

Borås, SE-503 07

Tālr.: +46 33 22 25 00

Fakss: +46 33 22 25 25

KPMG office

Atrašanās adrese