Kontaktinformācija

Stokes House

17-25 College Square East

Belfast, BT1 6DH

Tālr.: +44 28 9024 3377

Fakss: +44 28 9089 3893

KPMG Office

Atrašanās adrese