Kontaktinformācija

Noam House

21 Shazar Boulevard

Beersheba, 84894

Tālr.: +972 8 620 3400

Fakss: +972 8 620 3414

KPMG Office

Atrašanās adrese