Kontaktinformācija

Regione Borgnalle 10

Aosta, 11100

Tālr.: +39 0165 26 71 18

Fakss: +39 0165 36 18 28

KPMG Office

Atrašanās adrese