Korporatīvās tiesības, Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)

Korporatīvās tiesības, M&A

Mēs risinām apjomīgus un sarežģītus pārrobežu apvienošanās un iegādes darījumus.

Mēs risinām apjomīgus un sarežģītus pārrobežu apvienošanās un iegādes darījumus.

Kādos gadījumos vērsties pie mums un kam palīdzēs mūsu konsultācijas

Mūsu konsultācijas palīdzēs finanšu un stratēģiskajiem investoriem, uzņēmumu vadītājiem, valdes un padomes locekļiem un iestādēm, kas sniedz finanšu pakalpojumus. Mūs regulāri nolīgst arī gadījumos, kad ir nepieciešamas konsultācijas un palīdzība, lai ieviestu korporatīvās pārvaldības struktūras, veiktu reorganizāciju un pasākumus ar mērķi uzlabot iekšējos biznesa procesus vai atrisināt korporatīvās pārvaldības problēmjautājumus.                                                                                                                                                                                      

Mūsu pieeja

Mēs risinām apjomīgus un sarežģītus pārrobežu apvienošanās un iegādes darījumus, piesaistot starpdisciplināras komandas ar pieredzi juridiskajos, nodokļu un finanšu jautājumos un lielisku izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Speciālistu komandas tiek izveidotas, ņemot vērā katru individuālo gadījumu. Mūsu biroja padziļinātās juridiskās zināšanas šādos gadījumos tiek papildinātas ar KPMG finanšu konsultantu, revidentu, nodokļu un biznesa konsultantu pieredzi un zināšanām. Tādējādi mēs varam nodrošināt efektīvus, pilna apjoma korporatīvo konsultāciju pakalpojumus. Mūsu komanda turpina sniegt nepieciešamo atbalstu klientiem arī pēc darījumu un reorganizācijas procesu pabeigšanas un ieviešanas, jebkādos juridiskajos jautājumos.

Sazinieties ar mums