Dati, digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi

Dati, digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi

Dati, kā arī digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi arvien turpina mainīt globālo ekonomiku un ikvienu uzņēmējdarbības dzīves aspektu.

Dati un tehnoloģijas ietekmē jūsu darbību un to, kā jūs apkalpojat savus klientus.

Dati, digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi

Dati, kā arī digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi arvien turpina mainīt globālo ekonomiku un ikvienu uzņēmējdarbības dzīves aspektu. Tie ietekmē jūsu darbību un to, kā jūs apkalpojat savus klientus un tirgus. Uzņēmumiem, kas seko digitālajai transformācijai un ievieš to savā darba ikdienā, ir lieliskas nākotnes iespējas, taču pastāv arī risks, ka svarīgas biznesa sistēmas neatbilst mērķim, kā rezultātā uzņēmuma un personīgie dati var tikt ļaunprātīgi izmantoti.

Organizācijas izmanto jaunās tehnoloģijas, apzinoties, ka viņu izvēlētajām tehnoloģijām jābūt ilgtspējīgām un noturīgām. Iespēja piekļūt tehnoloģijām, tās attīstīt un izmantot, kā arī prasme iegūt, izmantot un analizēt datus sniedz potenciāli milzīgus komerciālus labumus. Tomēr tehnoloģiju priekšrocības var pilnībā izmantot tikai tādā gadījumā, ja organizācija savā tehnoloģiju, digitālajā un datu stratēģijā ņem vērā darbības un drošības prasības, savu līgumisko pozīciju un juridiskos, likumdošanas un ētiskos pienākumus.

Mūsu juridiskie un tehnoloģiju eksperti var jums palīdzēt:

  • izstrādāt datu risku atbilstības stratēģijas, kurās tiek aptverta droša datu ieguve, pārvaldīšana un uzglabāšana;
  • pārvaldīt datu atklāšanas prasības, piemēram, gadījumā, kad kāds lūdz piekļuvi saviem personīgajiem datiem;
  • efektīvi rīkoties kiberdrošības vai datu pārkāpuma gadījumā; 
  • iekļaut datu ētiku jūsu datu stratēģijā;
  • saprast tehniskos aspektus, lai panāktu saprātīgu pozīciju, iegādājoties tehnoloģijas;
  • izmantot tehnoloģijas, lai efektīvākā un mazāk apgrūtinošā veidā panāktu juridiskos un atbilstības rezultātus.

Sazinieties ar mums