Darba tiesības un imigrācija

Darba tiesības un imigrācija

Mēs palīdzam starptautiskiem uzņēmumiem īstenot projektus, kuri saistīti ar darbinieku norīkošanu darbā citās valstīs.

Mēs palīdzam īstenot projektus, kas saistīti ar darbinieku norīkošanu darbā citās valstīs.

Kādos gadījumos vērsties pie mums un kam palīdzēs mūsu konsultācijas

Darba tiesību un imigrācijas jautājumos pie mums vēršas uzņēmumu centrālie biroji, padomes un valdes locekļi, vadītāji, personāla vadītāji un personas, kas atbild par darbinieku norīkošanu darbā citās valstīs. Mēs sniedzam konsultācijas vietēja un starptautiska mēroga uzņēmumiem visās darba tiesību jomās sākot ar strukturēšanu, dokumentēšanu (līgumu, politiku un iekšējo noteikumu sagatavošanu), sarunu vešanu, restrukturizāciju, darba attiecību pārtraukšanu un darba strīdu risināšanu. Mēs palīdzam starptautiskiem uzņēmumiem īstenot projektus, kuri saistīti ar darbinieku norīkošanu darbā citās valstīs un sniedzam konsultācijas no juridiskā, nodokļu un imigrācijas viedokļa.                                                                                                                                                                                     

Mūsu pieeja

Ieviešot stratēģiskus lēmumus un īstenojot darbinieku starptautisku norīkošanu, kā arī sniedzot konsultācijas citos imigrācijas jautājumos un jautājumos, kas skar vadības un darbinieku atlīdzību, kā arī pensiju plānus, mēs ņemam vērā darba tiesību aspektus.

Sazinieties ar mums