Biznesa reorganizācija

Biznesa reorganizācija

Mēs sadarbojamies ar klientiem, lai palīdzētu strukturēt uzņēmumus un īstenotu biznesa vai uzņēmumu grupas izmaiņas.

Mēs palīdzam strukturēt uzņēmumus un īstenot biznesa vai uzņēmumu grupas izmaiņas.

Tirgus virzītājspēki

Ekonomiskā nenoteiktība un arvien pieaugošā uzņēmējdarbības vides sarežģītība, kā arī ieinteresēto pušu augošās prasības liek daudzām organizācijām atkārtoti izvērtēt savus uzņēmējdarbības modeļus. Tās meklē veidus, kā izveidot pareizo platformu, kas apmierinātu aktuālās un nākotnes vajadzības un ļautu konkurēt jaunajā pasaules realitātē. Mēs zinām, ka klientiem ir nepieciešama rīcība šādās jomās: – biznesa reorganizācija, reaģējot uz likumdošanas izmaiņām – atbilstības saglabāšana, vienlaikus optimizējot uzņēmējdarbības rezultātus – juridisko personu izslēgšanas programmas, lai mazinātu darbības izmaksas un riskus – uzņēmumu nodalīšana, lai skaidri nošķirtu to darbību – noteikta riska pārvaldīšana, kopuzņēmuma likvidēšana vai tā darbības pārtraukšana, pārdodot to vai izsludinot IPO – vērtības pārvietošana pa grupām – sadalīšana, aktivitāšu finansēšana un bilances sakārtošana

Mūsu piedāvājums

Mēs varam sniegt atbalstu klientiem pamatdarbības veikšanā, piemēram, nodalot aktīvus un īstenojot globālo intelektuālā īpašuma (IP) stratēģiju. Mums ir arī pieejas, kā palīdzēt klientiem veikt uzņēmuma reorganizāciju neparedzētu notikumu dēļ, piemēram, ja notiek būtiskas likumdošanas izmaiņas vai rodas nepieciešamība paātrināt ar pamatdarbību nesaistītas darbības pārdošanu. Mūsu mērķis ir palīdzēt atrisināt gan šādas situācijas, gan sagatavoties nākotnes pārmaiņām un nodrošināt piekļuvi modernākajiem rīkiem un tehnoloģijām. Mūsu juridiskie eksperti visā pasaulē piedāvā neatkarīgu viedokli, padziļinātu juridisko ekspertīzi un stratēģiskās izpētes rīkus. Viņi sadarbojas ar klientiem, lai palīdzētu strukturēt uzņēmumus un īstenotu biznesa vai uzņēmumu grupas izmaiņas, tā palīdzot organizācijām saglabāt pamanāmību un konkurētspēju. Mūsu juristi strādā integrētās komandās kopā ar KPMG Nodokļu un konsultāciju nodaļas kolēģiem, lai apvienotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai palīdzētu radīt visaptverošus risinājumus biznesa izaicinājumiem.

Sazinieties ar mums