Globālo uzņēmumu vadība

Globālo uzņēmumu vadība

Mūsu komanda nodrošinās jums uzticamu projektu vadītāju, kurš palīdzēs pārraudzīt un kontrolēt jūsu globālās grupas struktūru.

Mēs palīdzēsim pārraudzīt un kontrolēt jūsu globālās grupas struktūru.

Tirgus virzītājspēki

Mūsdienu izteikti sarežģītajā uzņēmējdarbības vidē lieliem starptautiskiem uzņēmumiem kļūst arvien svarīgāk pārraudzīt meitas sabiedrību darbību visā pasaulē un kontrolēt to. Riski, kas saistīti ar neatbilstības neievērošanu, arvien pieaug, turklāt palielinās arī iespēja, ka neatbilstības gadījumā būs jāmaksā sods un tiks saņemti regulatīvie aizrādījumi, savukārt uzņēmumu direktoriem būs jāuzņemas arvien lielāka personīgā atbildība. Tajā pašā laikā personas, kuras ir atbildīgas par juridiskās pamatatbilstības nodrošināšanu, dara visu iespējamo ar ierobežotajiem resursiem, turklāt papildus tam saskaras ar nerimstošu spiedienu samazināt izmaksas, pat neesot pilnībā informētas par faktisko izdevumu apmēru globālā mērogā

Mūsu piedāvājums

Mūsu Globālo uzņēmumu vadības komanda nodrošinās jums uzticamu projektu vadītāju, kurš palīdzēs pārraudzīt un kontrolēt jūsu globālās grupas struktūru. Mūsu globālais juridisko konsultantu tīkls sniedz vietējo ekspertīzi, lai atbalstītu jūsu centrālo projektu vadītāju nodrošināt vietējās pārvaldības un atbilstības prasības.

  • Ikgadējie pamatpakalpojumi – palīdzēt izpildīt pastāvīgās juridiskās vienības atbilstības prasības, piemēram, nodrošinot ikgadējos apstiprinājumus, uzturot likumā noteiktos reģistrus un dokumentāciju.
  • Statusa pārbaude – novērtēt uzņēmumu aktuālo atbilstības statusu, kas aptver tādus aspektus kā direktoru iecelšana, līdzdalība un uzņēmuma reģistrs.
  • Korporatīvās pārvaldības atbalsts – tai skaitā direktoru apmācības atbilstoši valsts prasībām un izmaiņām vietējā likumdošanā.
  • Uzņēmumu dibināšanas pakalpojumi – palīdzība jaunu vienību pievienošanā jūsu struktūrai, sākot no viena uzņēmuma līdz reģionālam paplašināšanās plānam, un no filiālēm līdz uzņēmumiem.
  • Atbalsts darījumu veikšanā – mēs palīdzēsim pēc iegādes, darbības pārtraukšanas, daļu nodošanas un direktoru maiņas grupas struktūrās iekļaut jaunas uzņēmuma vienības

Sazinieties ar mums