close
Share with your friends

KPMG Globālais SFPS institūts

KPMG Globālais SFPS institūts

KPMG izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un saistītiem jautājumiem.

KPMG izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem...