Revīzijas pakalpojumi

Revīzijas pakalpojumi

Revīzijas pakalpojumi palīdz izprast rezultātus un iespējas, lai uzlabotu efektivitāti un produktivitāti.

KPMG sniedz profesionālus revīzijas pakalpojumus. Uzziniet vairāk!

KPMG Latvijā ir ieguvusi reputāciju augstas kvalitātes revīzijas pakalpojumu sniegšanā, kuru mērķis ir vairot uzticamību informācijai, kuru klienti sagatavo investoru, kreditoru un citu pušu lietošanai. Mēs piemērojam savu pakalpojumus klientu vajadzībām un labi pārzinām vietējos un starptautiskos finanšu pārskatu standartus. Papildus finanšu pārskatu revīzijai un pārbaudei mēs sniedzam plašu apliecinājuma pakalpojumu klāstu.

Mēs varam palīdzēt:

• Gūt labumu no sniegtā apliecinājuma

• Efektīvi komunicēt ar ieinteresētajām pusēm

• Uzlabot efektivitāti

• Ātri atrisināt grāmatvedības problēmas

• Nodrošināt neatkarību un objektivitāti

 

Sazinieties ar mums