IT konsultācijas

IT konsultācijas

Veiksmīgi ieviestas un pārvaldītas IT tehnoloģijas var sniegt ievērojamu pienesumu uzņēmuma darbības uzlabošanai

IT tehnoloģijas var sniegt ievērojamu pienesumu uzņēmuma darbības uzlabošanai

Veiksmīgi ieviestas un pārvaldītas IT tehnoloģijas var sniegt ievērojamu pienesumu uzņēmuma darbības uzlabošanai. KPMG IT konsultanti palīdzēs jūsu uzņēmumam saskaņot IT iespējas ar stratēģiskajiem un darbības mērķiem. Mūsu padoms ir objektīvs un pilnībā balstīts uz jūsu organizācijas vajadzībām. Mēs izprotam tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmējdarbību un savā darbībā plaši izmantojam KPMG pieejamos nacionālos un globālos resursus, kas palīdz sasniegt Jūsu uzņēmuma IT iespēju pilnu potenciālu.

Mūsu IT konsultāciju komanda palīdzēs šādās jomās:

  • IT stratēģijas izveide
  • IT izmaksu pārskatīšana
  • Konsultācijas par IT projektiem, IT projektu vadība
  • Konsultācijas par IT ārpakalpojumiem
  • Procesu un IT sistēmu analīze
  • Prasību definēšana IT sistēmām, atbilstošāko risinājumu izvērtēšana
  • IT sistēmu ieviešanas kvalitātes uzraudzība
  • Biznesa vajadzībās balstītu programmatūras prasību noteikšana, tajā skaitā tehnisko specifikāciju izstrāde.

 

Tehnoloģiju iespējošana labākiem biznesa rezultātiem

Mūsu komanda patiesi tic, ka jebkurš uzņēmums var gūt labumu no tehnoloģiju izmantošanas.

Mēs palīdzam organizācijām veiksmīgāk izmantot tehnoloģijas, daloties ar speciālistu gūtām atziņām un piedāvājot iespējas līdzsvarot dažādu tehnoloģisku biznesa modeļu pielietojumu. Mēs esam biznesa transformācijas partneris digitālā pasaulē.

Digitalizācija tagad notiek it visur – katrā darbības jomā un visos ekonomikas sektoros. Līdz 2025. gadam tehnoloģijas būs tās, kas palīdzēs uzņēmumiem gūt jaunus ieņēmumus 80% gadījumos. Sagaidāms, ka tehnoloģijas palīdzēs uzņēmumiem uzlabot darbības rādītājus, samazinot laiku līdz produkcijas nonākšanai tirgū, paverot iespējas sākt darbību jaunos tirgos un atvieglojot uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumu slēgšanu – vienlaicīgi efektīvi kontrolējot izmaksas un kvalitāti.

Šādus izaicinājumus mūsu pieredzējušie profesionāļi apzinās labi. Ieviešot jaunākos uzņēmumiem paredzētos risinājumus un sniedzot konsultāciju pakalpojumus gan saistībā ar klientu apkalpošanu, gan iekšējiem organizācijas procesiem, mēs palīdzam racionalizēt, vienkāršot un automatizēt biznesa procesus ar tādu vadošo izstrādātāju kā Microsoft un SAP veidotiem risinājumiem dažādās jomām, piemēram, uzņēmuma resursu plānošana, digitālā personāla vadība, klientu attiecību vadība un biznesa izlūkošana un analīze.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu