Digitālās transformācijas stratēģija

Digitālās transformācijas stratēģija

Veiksmīgas organizācijas izmanto digitālās transformācijas sniegtās iespējas, veicot ievērojamus ieguldījumus 8 Connected Enterprise jomās.

Veiksmīgas organizācijas izmanto digitālās transformācijas sniegtās iespējas

Kādēļ ir nepieciešama digitālās transformācijas stratēģija?

Veiksmīgas organizācijas izmanto digitālās transformācijas sniegtās iespējas, veicot ievērojamus ieguldījumus 8 Connected Enterprise jomās:

 1. Uz zināšanām balstītas stratēģijas un darbības
 2. Inovatīvi produkti un pakalpojumi
 3. Uz pieredzi orientēts dizains
 4. Sakārtoti procesi un piegādes ķēde
 5. Integrēta partneru ekosistēma
 6. Digitālo tehnoloģiju arhitektūra
 7. Spēcīgs un saskaņots darbaspēks
 8. Netraucēta mijiedarbība un apmaiņa

 

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Uzticot digitālās transformācijas izveidi mums, jūs iegūsiet skaidrību un saprotamas vadlīnijas par to, kā:

 • Izmantot datus, analītikas risinājumus un praktiskus ieskatus ar visaptverošu izpratni par klientiem un organizāciju, lai pieņemtu uz zināšanām balstītus biznesa lēmumus
 • Izstrādāt pārliecinošus piedāvājumus klientiem, izvēloties tādu cenu, produktus un pakalpojumus, kas piesaistītu vispievilcīgākos klientus un veicinātu rentablu izaugsmi
 • Sniegt veiksmīgu pieredzi klientiem, darbiniekiem un partneriem, apmierinot klienta gaidas un sasniedzot uzņēmuma mērķus
 • Mijiedarboties un veikt darījumus ar klientiem un potenciālajiem klientiem mārketingā, pārdošanā un pakalpojumos, kas palīdz sasniegt izmērāmus rezultātus
 • Veikt uzņēmējdarbību efektīvi un elastīgi, lai konsekventi un rentabli izpildītu klienta prasības
 • Iesaistīt, integrēt un pārvaldīt iesaistītās puses, lai paātrinātu produktu nokļūšanu tirgū, samazinātu izmaksas, mazinātu risku un iegūtu trūkstošo ražošanas jaudu, lai izpildītu klientu prasības
 • Izveidot inteliģentus un elastīgus pakalpojumus, tehnoloģijas un platformas, sniedzot klientiem drošus, vajadzībām pielāgotus risinājumus par atbilstošu cenu
 • Izveidot organizāciju, kuras galvenā vērtība ir klients, un kultūru, kas iedvesmo cilvēkus pildīt klientam dotos solījumus un uzlabot biznesa rezultātus

 

Digitālās transformācijas stratēģijas novērtējums

Kāpēc jums jāizvērtē sava digitālās transformācijas stratēģija?

Iespējams, ka digitālās transformācijas stratēģija jums jau ir. Tad to būtu lietderīgi izskatīt profesionāļiem, kas nav iesaistīti paša uzņēmuma darbībā un kuriem ir pieredze, zināšanas par nozari un pieejamas metodes un rīki, kas varētu padarīt jūsu stratēģiju veiksmīgāk izpildāmu.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

KPMG ir izstrādājis metožu kopumu digitālās transformācijas stratēģijas izveidei un novērtēšanai. Šie rīki ļauj:

 • Ātri novērst nepilnības stratēģijā un funkcionālajos procesos
 • Identificēt nākotnes darbības modeļa īstenošanai nepieciešamās lomas un pienākumus
 • Ātri noteikt, kas ir vadošā prakse, kāda ir labākā prakse galveno darbības rādītāju (KPI) jomā un kādu informāciju būtu nepieciešams regulāri saņemt
 • Ieteikt komerciālās pārvaldības modeļus, kas palīdzēs optimizēt nākotnes procesus
 • Ieviest ar tehnoloģijām saistītas iespējas, kas palīdz sniegt klientu sagaidīto veiksmīgo pieredzi

 

 

Digitālā brieduma novērtējums

Kāpēc nepieciešams novērtēt digitālo briedumu?

KPMG Maturity Diagnostic ir rīks, ar kura palīdzību var novērtēt uzņēmuma pašreizējo un vēlamo brieduma līmeni un tā stratēģisko nozīmi tehnoloģiju transformācijas mērķiem.

 

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Izmantojot KPMG Maturity Diagnostic brieduma novērtējumu, jūs iegūsiet skaidrību par:

 • jūsu pašreizējo digitālā brieduma līmeni
 • jūsu uzņēmuma sniegumu salīdzinājumā ar citiem nozares uzņēmumiem
 • to, kā identificēt digitālās transformācijas iespējas un noteikt tām prioritātes
 • to, kādi ir nākamie soļi, kas jums jāveic tehnoloģiju transformācijas ceļā

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu