Tehnoloģiju transformācija

Tehnoloģiju transformācija

Tehnoloģiju transformācija ir reāla iespēja jebkuras nozares organizācijām veidot citādu nākotni

Reāla iespēja jebkuras nozares organizācijām veidot citādu nākotni

Tehnoloģiju transformācija ir reāla iespēja jebkuras nozares organizācijām veidot citādu nākotni, atklājot jaunas iespējas izaugsmei, elastībai, inovācijām un uzņēmuma noturībai pret satricinājumiem.

KPMG pieeja xtehnoloģiju transformācijai ir apkopota KPMG Connected Enterprise. Mūsu pieejas pamatā ir katra uzņēmuma procesu un funkciju izzināšana ar mērķi pēc iespējas labāk apmierināt klienta vajadzības, radīt vērtību uzņēmumam un sekmēt tā ilgtspējīgu izaugsmi digitālajā pasaulē.

Citāda nākotne

  • Vai jūsu uzņēmums ir gatavs izpildīt mainīgās klientu prasības?
  • Vai katra jūsu uzņēmuma daļa ir veidota tā, lai tā gūtu panākumus digitāli?
  • Vai izmantojat jaunākos sasniegumus tehnoloģiju jomā, lai sekmētu attālināto sadarbību, segmentētu svarīgākos klientus un piegādātājus un izmantotu prognozējošos datus?
  • Vai jūsu uzņēmums ir gatavs efektīvi reaģēt uz apstākļiem, kas sagrauj ierasto kārtību, un pielāgoties tiem?
  • Vai visos organizācijas līmeņos vērojama savstarpēja uzticība un sadarbība?
  • Vai jums piemīt nepieciešamās prasmes, lai konkurētu jaunajā realitātē?
  • Kā jūs pozicionējat savu uzņēmumu, lai gūtu konkurences priekšrocības un veiksmīgi izmantotu tās?
  • Kā jūs izmantojat un gūstat vērtību no datiem?
  • Vai sadarbojaties ar pareizajiem partneriem, kas palīdz jums pildīt savus solījumus klientiem?

Veido savu nākotni

Mēs varam jums palīdzēt:

  • Izveidot digitālās transformācijas stratēģiju, kas ir balstīta uz jūsu klientu vēlmēm, lai sniegtu tiem jauna līmeņa pievienoto vērtību
  • Novērtēt jūsu pašreizējo digitālās transformācijas stratēģiju, lai sniegtu alternatīvu skatījumu un palīdzētu sasniegt jūsu uzņēmuma mērķus
  • Novērtēt jūsu uzņēmuma digitālo briedumu un izvērtēt, kādā fāzē jūsu uzņēmums atrodas digitālās transformācijas ceļā
  • Pārvaldīt jūsu IT un citu tehnoloģiju projektus, kas palīdzētu apmierināt klientu vēlmes, uzlabot uzņēmējdarbības rezultātus un sasniegt rentablu izaugsmi

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu