Digitālās transformācijas projektu vadība

Digitālās transformācijas projektu vadība

Specializēta pieredze un pārbaudītas metodes palīdzēs ātrāk īstenot projektus un izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām.

Kā ātrāk īstenot projektus un izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām?

Specializēta pieredze un pārbaudītas metodes palīdzēs ātrāk īstenot projektus un izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām.

 

KPMG ir izstrādājis piecu soļu pieeju digitālās transformācijas projektu pārvaldībai:

 1. Definēt
 2. Izpētīt
 3. Veidot dizainu
 4. Izstrādāt
 5. Piegādāt un attīstīt

 

Kā mēs varam jums palīdzēt?

 • Mūsu transformācijas pieejā klients vienmēr ir pirmajā vietā. KPMG komandas koncentrējas uz veiksmīgas klientu pieredzes nodrošināšanu, palīdzot klientiem sasniegt rentablu izaugsmi.
 • Mūsu pieredze un zināšanas par komercdarbību un konkrēto nozari palīdzēs nodrošināt, ka risinājumi ir atbilstoši jūsu prasībām. Lai īstenotu uz pierādījumiem balstītu uzņēmuma transformāciju sagaidītajā tempā un mērogā, lielu nozīmi mēs piešķiram disciplīnai, risku vadībai un rūpībai.
 • Mēs strādājam plecu pie pleca ar klientiem, apvienojot to prasmju kopumu, kas piemīt gan mūsu komandai, gan mūsu globālajam tīklam, gan jūsu komandai. Mēs sadarbojamies ar klientiem, lai radītu un īstenotu praktiskas stratēģijas un nodotu klientam zināšanas un prasmes, lai veiktā transformācija būtu ilgtspējīga vēl ilgi pēc mūsu sadarbības beigām.
 • Mums ir izveidotas darījumu attiecības ar sadarbības partneriem visā pasaulē, un mēs zinām, kā izmantot jaunākās mākoņtehnoloģijas jūsu uzņēmuma labā. Mēs varam palīdzēt jums efektīvāk izmantot digitālos datus, lai iegūtu lielāku pārliecību par uzņēmumā notiekošo un izveidotu personalizētas attiecības ar klientiem, kas uzlabotu konkurētspēju un radītu jaunu vērtību.
 • Mūsu iespējas ir globālas un mūsu mērķis ir palīdzēt jums gūt atdevi no ieguldījumiem.
 • Mums ir plašas ekspertu zināšanas, kas palīdzēs uzlabot sadarbību gan jūsu uzņēmuma ietvaros, gan ar trešajām pusēm, sekmējot uz rezultātiem balstītu domāšanas ieviešanu, kas nodrošinās, ka atdeve tiek gūta no visiem ieguldījumiem. 

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu