Cilvēkresursi un pārmaiņas

Cilvēkresursi un pārmaiņas

Cilvēkresursu jomā mēs izstrādājam atbilstošu cilvēkresursu stratēģiju, programmas un plānus.

Mēs izstrādājam atbilstošu cilvēkresursu stratēģiju, programmas un plānus.

Mēs palīdzam mūsu klientiem šādos jautājumos: uzvedības pārmaiņu vadība, talantu attīstība, organizācijas uzbūves izveide un attīstīšana un cilvēkresursu funkciju optimizācija.

Cilvēkresursu un pārmaiņu komandas koncentrējas uz cilvēku spējām un izstrādā stratēģijas, lai piesaistītu, attīstītu, motivētu, noturētu un pārvaldītu īstos cilvēkus ar atbilstošām prasmēm un pieredzi, kas palīdzētu sasniegt organizācijas mērķus. Cilvēkresursu jomā mēs izstrādājam atbilstošu cilvēkresursu stratēģiju, programmas un plānus, kas ļauj šo jomu pārvaldīt, un sadarbojoties īstenot stratēģiju, kas ļaus cilvēkiem izpaust savas spējas.

Visbeidzot, kad organizācijām ir nepieciešams ieviest lielas pārmaiņas, turklāt padarīt tās ilgtspējīgas, mēs palīdzam apvienot šos divus aspektus, lai ļautu pārliecinoši un apņēmīgi līdzdarboties jaunajā biznesa modelī tiem, kuri ir iesaistīti pārmaiņu procesā vai kurus šīs pārmaiņas ietekmē.

 

Cilvēkresursu un pārmaiņu komanda var sniegt konsultācijas mūsu klientiem šādos jautājumos:

 

 

Uzvedības izmaiņu pārvaldība

Mēs paātrinām un padarām ilgtspējīgu pārmaiņu veiksmīgu ieviešanu, izstrādājot stratēģijas, kas risina to, kā stratēģijas, struktūras, procesu un tehnoloģiju radītās izmaiņas ietekmē cilvēkus.

 

Talantu vadība

Mēs nodrošinām, ka stratēģijas var patiesi īstenot, identificējot un attīstot organizācijas cilvēkkapitālu.

 

Organizāciju dizains un attīstība

Mēs izveidojam efektīvu organizācijas uzbūvi, kas nodrošina cilvēkus ar atbilstošām spējām un izpildījumu klienta stratēģiskā mērķa garantēšanai.

 

Cilvēkresursu funkciju optimizācija 

Mēs izveidojam cilvēkresursu funkciju, izstrādājot vadošos piegādes modeļus plašākas cilvēkkapitāla stratēģijas īstenošanai.

 

 

Darbspēka optimizācija

Tās ietvaros veicam darbaspēka analīzi, kas nepieciešama, lai panāktu darbinieku izmaksu, jaudas, spēju, kontaktu un atbilstības optimizāciju. Mēs sniedzam papildu ieskatu, nodrošinot stratēģiskus un operatīvus darbaspēka plānošanas risinājumus.

 

Šo plašo kategoriju ietvaros Cilvēkresursu un pārmaiņu komandas konsultē klientus jautājumos par organizāciju pārveidi:

 • piesaistot savas labākās komandas atbilstoši klientu stratēģijai un nepieciešamajam rezultātam;
 • izveidojot vīziju un iemeslu pārmaiņām;
 • iesaistot ieinteresētās puses;
 • koriģējot dažādos izmaiņu aspektus, jo īpaši cilvēkresursus;
 • izstrādājot komunikācijas stratēģijas un plānus;
 • mainot projektu un programmu vadību;
 • izstrādājot talantu/cilvēkkapitāla stratēģijas, tostarp identificējot un noturot izcilākos talantus;
 • uzlabojot organizācijas struktūru un organizācijas spēju attīstību;
 • veicinot kultūras pārmaiņas;
 • izveidojot efektīvu veiktspējas pārvaldību;
 • izstrādājot piegādes modeļus (kopīgi pakalpojumi, ārpakalpojumi utt.);
 • izveidojot organizācijas cilvēkresursu funkciju, pārveidojot HR procesus un programmas;
 • novērtējot cilvēkresursu tehnoloģijas un stratēģijas;
 • uzlabojot cilvēkresursu komandas efektivitāti.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu