Riska konsultācijas

Riska konsultācijas

Palīdzam organizācijām saprast kādiem riskiem ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību u.c.

Organizāciju risku analīzes pakalpojumi.

Mūsu iekšējā audita un riska konsultāciju speciālisti palīdz organizācijām labāk saprast, kādiem riskiem ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību un iekšējās kontroles vidi, kā arī izstrādāt efektīvas kontroles sistēmas un pasākumus. Palīdzēsim ierobežot reputācijas risku un izvairīties no dārgiem un nevajadzīgiem strīdiem un tiesvedības. Mūsu ilgtspējas speciālisti palīdzēs pārvaldīt riskus, izmaiņas un izmantot iespējas, koncentrēties uz svarīgāko, identificēt potenciālus ienākumu un izdevumu avotus, izveidot organizācijas biznesa kultūru un attiecības, kā arī nostiprināt tās tēlu mērķa grupās.

Sniedzam riska konsultācijas šādās jomās:

Sazinieties ar mums