close
Share with your friends

Riska un vadības konsultācijas

Riska un vadības konsultācijas

KPMG sniedz biznesa vadības konsultācijas datu analītikā, finanšu pārvaldībā, izpētē un analīzē, stratēģijā, integrācijā, cilvēkresursos u.c.

Pakalpojumi riska un vadības konsultāciju jomā.

Vadības konsultācijas.

Mūsu vadības konsultāciju profesionāļiem ir gan ievērojamas tehniskās prasmes, gan nozaru pieredze, kas gūta, konsultējot dažādu sektoru uzņēmumus, ieskaitot biržā kotētus uzņēmumus, daudznacionālus uzņēmumus, valsts kapitālsabiedrības un vadošās bezpeļņas organizācijas. Sniedzam praktiskus padomus un palīdzam sasniegt būtisksus uzlabojumus uzņēmumā. 

Sniedzam vadības konsultācijas šādās jomās:

 • Datu analītika
 • Finanšu pārvaldība
 • Korporatīvā izpēte un analīze
 • Stratēģija un darbība
 • Cilvēkresursi un izmaiņas
 • Pēc-apvienošanās integrācija
 • ES un valsts sektors
 • Palīdzība lielu projektu īstenošanā

Riska konsultācijas.

Mūsu iekšējā audita un riska konsultāciju speciālisti palīdz organizācijām labāk saprast, kādiem riskiem ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību un iekšējās kontroles vidi, kā arī izstrādāt efektīvas kontroles sistēmas un pasākumus. Palīdzēsim ierobežot reputācijas risku un izvairīties no dārgiem un nevajadzīgiem strīdiem un tiesvedības. Mūsu ilgtspējas speciālisti palīdzēs pārvaldīt riskus, izmaiņas un izmantot iespējas, koncentrēties uz svarīgāko, identificēt potenciālus ienākumu un izdevumu avotus, izveidot organizācijas biznesa kultūru un attiecības, kā arī nostiprināt tās tēlu mērķa grupās.

Sniedzam riska konsultācijas šādās jomās:

 • Kiberdrošības un IT vadības konsultācijas
 • Iekšējais audits
 • Finanšu risku vadība
 • Iekšējais audits, risks un atbilstība
 • Krāpšanas izmeklēšanas pakalpojumi
 • Aktuāra pakalpojumi
 • Ilgtspēja
 • Grāmatvedības konsultācijas

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu