kpmg-apliecina-pirma-kases-aparata-atbilstibu-prasibam | KPMG | LV
close
Share with your friends

KPMG apliecina pirmā kases aparāta atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām

Apliecina pirmā kases aparāta atbilstību prasībām

Starptautiskā audita un biznesa konsultāciju kompānija KPMG Baltics ir pabeigusi Latvijā pirmā, jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošā, kases aparāta (NOVITUS SentoLan) atbilstības pārbaudi. Februāra sākumā par atbilstošu jaunajām tehniskajām prasībām jau tika atzīta arī pirmā kases sistēma. Latvijas uzņēmumiem ir atlikuši mazliet vairāk nekā trīs mēneši līdz brīdim, kad jāsāk lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus un sertificētus kases aparātus un sistēmas.

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

KPMG apliecina pirmā kases aparāta atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām

Pārbaudītais NOVITUS SentoLan ir vienkāršs kases aparāta modelis. Tas ir piemērots tirdzniecības vietām, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 150 000 eiro. Aparāts nav aprīkots ar fiskālo atmiņas moduli (iekārta, kurā nedzēšamā veidā saglabājas visas ar kases aparātu veiktās darbības, piemēram, čeku izsišana, anulēšana, nodokļu uzskaite utt.), tāpēc to nedrīkst pieslēgt datoram un preču nosaukumu ievade notiek manuāli. Savukārt preču pārdošanas datus iespējams iegūt tikai atskaites veidā.

Kārlis Mālnieks, KPMG Baltics vecākais projektu vadītājs, sertificēts  IT sistēmu revidents: “Kā pirmie Latvijā esam veikuši atbilstības pārbaudi gan pirmajai sertificētajai kases sistēmai, gan arī pirmajam, sertifikācijai iesniegtajam, kases aparātam. Rindā uz atbilstības pārbaudi jaunajām tehniskajām prasībām gaida vēl virkne kases aparātu un sistēmu. Šobrīd vislielākā atbildība gulstas uz kases aparātus un sistēmas apkalpojošajiem dienestiem (uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kases sistēmu un aparātu tirdzniecību, uzstādīšanu un apkalpošanu) – tiem ir pienākums lietotājiem piedāvāt tikai tādus kases aparātus un sistēmas, kas atbilst jaunajām tehniskajām prasībām. Savukārt kases aparātu lietotājiem pirms jaunu kases aparātu iegādes noteikti vajadzētu pārliecināties, vai tie atbilst jaunajām prasībām. Tas ļaus izvairīties no neparedzamām papildu izmaksām, lai kases aparātu vai sistēmu vēlāk pielāgotu atbilstošām tehniskajām prasībām.  Informācija par sertificētiem, tehniskām prasībām atbilstošiem kases aparātiem un sistēmām ikvienam ir pieejama VID mājaslapā. Darām visu iespējamo, lai līdz 1. jūlijam atbilstības pārbaudes tiktu veiktas pēc iespējas lielākam kases aparātu un sistēmu skaitam. Tomēr viss ir atkarīgs no apkalpojošo dienestu aktivitātes – cik nopietni viņi ir pievērsušies kases aparātu un sistēmu piemērošanai jaunajām prasībām un cik laicīgi ir vērsušies atbilstības pārbaudes institūcijās, lai pārbaudītu viņu rīcībā esošo kases aparātu un sistēmu atbilstību, kā arī sertificētu tos.”

Normatīvie akti nosaka, ka jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus vai sistēmas uzņēmumiem bija jāsāk lietot jau no 2017. gada 1. janvāra, bet līdz 1. jūlijam VID ir piešķīris pārejas periodu lietošanas uzsākšanai, kā arī līdz 1. jūlijam ir jāveic to sertificēšana (atbilstības noteiktajām tehniskajām prasībām novērtēšana). Latvijā šobrīd ir pieejami vairāk nekā simts dažādu kases aparātu modeļu un vairāki desmiti dažādu kases aparātu sistēmu risinājumu.

Kases sistēmas salīdzinājumā ar kases aparātiem ir daudzpusīgākas un sarežģītākas maksājumu reģistrēšanas ierīces. Parasti kases sistēmas ietvaros ir apvienoti vairāki kases aparāti, kas pievienoti vienotai datorsistēmai. Kases aparātus ikdienā biežāk izmanto nelielās tirdzniecības vietās un veikalos, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 150 tūkstošus eiro, savukārt kases sistēmas biežāk sastopamas lielveikalos, tirdzniecības ķēdēs un citās tirdzniecības vietās ar gada apgrozījumu vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Tirdzniecības vietās ar gada apgrozījumu no 150 tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem eiro visbiežāk izmanto hibrīda kases aparātus. 

KPMG Baltics kopš 2016. gada 1. oktobra ir VID atzīta kases aparātu atbilstības novērtēšanas institūcija. Atbilstības pārbaudes ietvaros KPMG Baltics veic elektronisko ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmu versiju pārbaudes, lai pārliecinātos par minēto ierīču un iekārtu atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām. Pēc kases aparāta atbilstības pārbaudes, saņemot apliecinājumu par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, VID kases aparātu iekļauj publiski pieejamajā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu vienotajā datu bāzē.

© 2019 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt