SVV regionuose: tarp mitų ir tikrovės

SVV regionuose: tarp mitų ir tikrovės

Dalia Katinaitė, audito, mokesčių ir verslo konsultacijų UAB „KPMG Baltics“ rizikos valdymo paslaugų darbo grupės vadovė, pasakoja apie mitus, kurie smulkųjį ir vidutinį verslą atbaido nuo regionų.

1000

El. paštas
SVV

Pasak p. Katinaitės, akivaizdu, kad be smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) efektyviai auginti ekonomikos neįmanoma – tokios įmonės sudaro ženkliąją dalį visų pasaulio verslų.

„Smulkus ir vidutinis verslas visame pasaulyje yra gyvybiškai svarbi ekonomikos dalis, prisidedanti prie naujovių kūrimo. Ji amortizuoja rinkos patiriamą riziką taip užtikrindama darbo rinkos lankstumą, kuria  naujas darbo vietas ir didina valstybės ar sektoriaus konkurencingumą. Pavyzdžiui, Europos sąjungoje SVV priskiriama net 20 mln. kompanijų, JAV jų skaičius siekia 28 mln. arba daugiau kaip 99% šiose rinkose įregistruotų verslų. Pagal įmonių skaičių, tenkantį 1.000 gyventojų, šis rodiklis JAV dvigubai viršija ES.

Pašnekovė sako, kad Lietuvoje nusistovėję panašūs rodikliai – 83.000 šalyje įregistruotų verslų priskiriami SVV – 1.000 gyventojų tenka 29 SVV įmonės.

„Reikia pastebėti, kad dauguma jų įsikuria didžiuosiuose miestuose. Kodėl? Atsakymą į šį klausimą gaubia du mitai. Pirmasis – susijęs su informacija: vis dar gajus mąstymas, kad regionuose veikiančios SVV įmonės neturi prieigos prie naujausios informacijos, apskritai jos gauna per mažai, o vyriausybės paslaugos tėra prieinamos tik didmiesčių smulkiajam verslui. Antrasis mitas susijęs su finansais – linkstama manyti, jog regionuose veikiančioms SVV itin sunku gauti finansavimą – kitaip sakant, sunkiau negu verslui, kuris veikia didmiesčiuose“, - du pagrindinius mitus išskiria ekspertė.

Mitas Nr. 1: regionuose nėra paramos infrastruktūros.

Dažniausiai parama SVV yra suprantama kaip mokesčių lengvatos. Tačiau ekspertė primena, kad be šios paramos formos ne mažiau svarbios ir kitos. Šiandien Vyriausybė yra sukūrusi priemonių visumą, skirtą SVV remti. SVV plėtros projektus administruoja Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

„Pavyzdžiui, INVEGA vykdo finansavimo priemonę „Verslo konsultantas LT“ – smulkiajam ir vidutiniam verslui teikia reikiamą informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, – vardija p. Katinaitė. – Naujiems ekonominės veiklos kūrėjams siūloma „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kurią vykdo NMA. Agentūra siūlo suteikti paramą rekonstruojant, statant, remontuojant pastatus, padengiant lizingo išlaidas, kuriant ir įgyvendinant verslo infrastruktūros projektus. LVPA administruojama finansavimo priemone „DPT (didelio poveikio technologijų) pramonei LT+” siekiama stiprinti ir modernizuoti SVV pramoninę bazę, sudaryti sąlygas plėtoti masinę inovatyvių produktų gamybą. Taip pat LVPA skatina SVV kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir plėsti esamas rinka – už tai atsakingas projektas  „Naujos galimybės LT“.“

Specialistė sako, kad regionų verslui turėtų būti pasiruošusios pagelbėti ir savivaldybės, tačiau jų vaidmuo teikiant informacinę paramą dažnai būna menkesnis nei norėtųsi.

„Teigiama, kad net 56 iš 60 savivaldybių turi SVV rėmimo fondus ar programas. Tačiau „Verslios Lietuvos“ nuomone tik penkiose iš visų savivaldybių minėtos programos teikia realią naudą. Tikima, kad savivaldybių skiriama parama išnaudojama nenaudingai: dažniausiai fondų lėšomis yra padengiamos įmonės steigimo išlaidos, kai verslui kur kas labiau reikalinga parama įrangai įsigyti, verslo planams parengti ar gauti paskolų garantijas, pasakoja pašnekovė. – Gal reikėtų pagalvoti ir apie naujų paramos formų įvedimą? Sakykime, „Investuok Lietuvoje“ teikiant paramą didiesiems į Lietuvą ateinantiems investuotojams, galėtų būti numatyta, kad jie turėtų organizuoti seminarus apie galimybes vietinėms įmonėms tapti jų tiekėjais. Pavyzdžiui, Vokietijosautomobilių komponentų pramonės milžinė „Continental“ seminarų metų galėtų informuoti, kokių tiekėjų ieško, kokia yra viešųjų pirkimų politika, pagrindinės pirkimų sutarčių nuostatos ir pan. Valstybės sukurta prieiga prie paramos programų sudaro vienodas sąlygas tiek didžiųjų, tiek regionų SVV. Atrodo, kad Vyriausybė, daug investavusi į e-portalus, duomenų prieigos problemą sumažino. Itin greitos komunikacijos laikais jau nebereikia šešias valandas keliauti į Vilnių ir dar dvi valandas laukti, kad patektum konsultacijai pas VMI ekspertą. Tačiau faktai kalba patys už save: regionuose esančios SVV vis dar yra mažiau aktyvios minėtos paramos naudotojos. Ir kažin, ar dėl to, kad regionuose „nėra interneto“.

Mitas Nr. 2: sunkiau gauti finansavimą.

Palyginus su didžiosiomis įmonėmis, SVV turi ribotas galimybes finansuoti plėtrą. SVV tarybos, esančios prie LR ūkio ministerijos, nuomone, tai yra didžiausia problema, su kuria susiduria SVV.

„KPMG atlikto tyrimo duomenimis, didelės įmonės gali skirti dedikuotus, kvalifikuotus specialistus finansavimo klausimams spręsti, kai tuo tarpu SVV dažnai vienas žmogus atstoja ir direktorių, ir finansų specialistą, todėl galimybės sekinančioms deryboms yra ribotos. Taip pat akivaizdu, kad finansavimo „prieinamumą“ apsunkina tai, jog SVV dažnai turi ribotas galimybes suteikti pakankamą užstatą – ypač regionuose, kur nekilnojamojo turto kainos yra ženkliai mažesnės“, - kalba p. Katinaitė.

Ekspertė atkreipia dėmesį, kad net 70% ES SVV yra priklausomos nuo bankų finansavimo, kai JAV tik penktadalis smulkiojo verslo kliaujasi vien bankais ir nepalyginamai dažniau išnaudoja kitus finansavimo būdus: verslo
angelus, privataus, rizikos kapitalo fondus bei obligacijas.

„Žinoma, regionuose dirbančioms SVV bendrovėms obligacijų išleidimas gali būti itin sudėtingas būdas pritraukti finansinių išteklių verslo plėtrai, bet kodėl nepasinaudojus bent ES teikiama parama „Dalinis palūkanų kompensavimas“?“, - siūlo p. Katinaitė.

Apibendrindama pašnekovė sako, kad mitai lieka mitais, o tikroji problema – kur kas apčiuopiamesnė.

„Kokie realūs trukdžiai egzistuoja SVV plėtrai regionuose? Vienas iš jų – darbo jėgos pasiūla. Nustokime kalbėti apie regionų SVV įmonių atskirtį nuo didžiųjų miestų verslo. Tikroji problema yra visai kita. Nors daugelis linkę manyti, kad regionuose darbo jėga yra pigesnė, tačiau egzistuojantis struktūrinio darbo jėgos deficito veiksnys atsveria žemesnės darbo jėgos kainos regionuose veiksnį, - teigia p. Katinaitė.

© 2022 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://home.kpmg/governance.

Susisiekite su mumis