VMI patvirtino taisykles dėl CbyC ataskaitų teikimo taisyklių

CbyC ataskaitų teikimo taisyklės

2017 m. gegužės 31 d. VMI prie FM viršininkas patvirtino taisykles, kuriomis Tarptautinių įmonių grupės (toliau TĮG) privalo vadovautis teikiant CbyC ataskaitas (toliau – Taisyklės).

1000
Giedrius Biconas

Mokesčių skyriaus kainodaros grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas

Taisyklėmis nustatoma, jog CbyC ataskaitos turi būti pateikiamos per 12 mėn. nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos. Tačiau pirmoji CbyC ataskaita, už finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d. turi būti pateikta iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos. Jeigu finansiniai metai prasideda vėliau nei 2016 m. sausio 1 d., pirmoji ataskaita turi būti pateikta per 12 mėnesių nuo tokių finansinių metų pabaigos. Taisyklės taikomos TĮG, kurių metinės konsoliduotos grupės pajamos praėjusiais finansiniais metais buvo lygios arba viršijo 750 milijonų eurų. Taisyklės apima ir dukterines įmones. 

TĮG CbyC ataskaitas teiks elektroniniu būdu per „Mano VMI“ svetainę. 

Patvirtinta, jog CbyC ataskaita gali būti pateikta keliais pranešimais. Tokiu atveju, laikoma, jog CbyC ataskaita yra pateikta mokesčių mokėtojui pateikus paskutinį CbyC ataskaitos pranešimą. 

Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, iki paskutinės ataskaitinių finansinių metų dienos privalo pranešti VMI prie FM, ar jis yra pagrindinis patronuojantis subjektas, ar pakaitinis patronuojantis subjektas, ar kitas ataskaitą teikiantis subjektas. Jeigu Lietuvoje reziduojantis TĮG subjektas neteikia CbyC ataskaitos, privalo pranešti VMI, ataskaitą teikiančios įmonės (pagrindinio ar pakaitinio patronuojančio subjekto) pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą. Už 2016 m. ataskaitinį laikotarpį pranešimas turi būti pateiktas iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

© 2022 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://home.kpmg/governance.

Susisiekite su mumis