Naujasis Darbo Kodeksas bei valstybinio socialinio draudimo įmokų pakeitimai

Naujasis Darbo Kodeksas bei VSD įmokų pakeitimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas ir nauji socialinio draudimo įmokų tarifai.

1000
Ignas Ričkus

Mokestinių paslaugų darbo grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas

Naujas Darbo kodeksas

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas. Svarbiausi Seimo priimti pakeitimai:

 • kasmetinės minimalios atostogos – 20 darbo dienų, iš kurių 10 išnaudojama nepertraukiamai (jei dirbama penkias dienas per savaitę);
 • kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, jis įspėjamas prieš 1 mėnesį, jei dirbta ilgiau nei metus, arba prieš 2 savaites, jeigu dirbta trumpiau nei metus;
 • darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamam darbuotojui išmokama 2 savaičių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka, jei dirbta trumpiau nei metus, ir 2 mėnesių išmoka, jei dirbta ilgiau nei metus;
 • su viršvalandžiais vidutiniškai per savaitę gali būti dirbama ne ilgiau nei 48 valandas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą – 52 valandas per savaitę, o maksimalusis darbo laikas su viršvalandžiais ir papildomu darbu negali viršyti 60 valandų per savaitę;
 • maksimalus terminas vienai terminuotai sutarčiai – 2 metai, o kai su darbuotoju sudaroma terminuota sutartis skirtingoms funkcijoms atlikti, tuomet maksimalus terminas – 5 metai;
 • įvedami penki darbo režimai: nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus; suminės darbo laiko apskaitos; lankstaus darbo grafiko; suskaidytos darbo dienos ir individualaus darbo laiko režimas;
 • įvestos naujos darbo sutarčių rūšys: laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi;
 • minimali mėnesinė alga mokama tik už nekvalifikuotą darbą;
 • darbdavys gali pakeisti būtinąsias ir papildomas darbo sutarties sąlygas, keisti darbo laiko režimo rūšį, perkelti dirbti į kitą vietą, bet tik rašytiniu darbuotojo sutikimu.
   
Darbas

Valstybinis socialinis draudimas

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji socialinio draudimo įmokų tarifai. Nuo dabar neterminuotoms darbo sutartims bus taikomas 1,6% nedarbo socialinio draudimo tarifas, o terminuotoms darbo sutartims – 3.2%. Iki šiol visoms darbo sutartims galiojo vienodas 1,1% tarifas.
Nuo 2017 m. liepos 1 d. nuo 23,3% iki 22,3% sumažėjo pensijų socialinio draudimo įmokos. Taip pat atsirado nauja ilgalaikio darbo draudimo rūšis, kurios įmokos dydis – 0,5%.
Taigi, nuo 2017 m. liepos 1d., darbdavio socialinio draudimo įmokas sudarys:

Draudėjo įmokos:

 • Pensijų – 22,3%;
 • Ligos – 1,2%;
  Motinystės – 2,2%;
 • Nedarbo:
      neterminuotoms darbo sutartims – 1,6%;
      terminuotoms darbo sutartims – 3,2%;
 • Sveikatos – 3%;
 • Ilgalaikio darbo - 0,5%;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe:
      I gr.– 0,18%,
      II gr.– 0,39%,
      III gr.– 0,9%,
      IV gr.– 1,8%.
 • Garantinio fondo – 0,2%.

Atitinkamai, bendri standartiniai darbdavio socialinio draudimo įmokų dydžiai nuo liepos 1 d. yra:

 • neterminuotoms darbo sutartims – 31,18% (nepakito);
 • terminuotoms darbo sutartims – 32,78%.

Apdraustojo įmokos:    

 • Pensijų - 3% 
 • Sveikatos - 6%
 • 2% savarankiškai kaupiantiems papildomai pensijos daliai.

Dėl pasikeitusių įmokos tarifų darbdaviams atsirado prievolė „Sodrai“ pateikti duomenis apie sudarytas terminuotas darbo sutartis:

 • nuo liepos 1 d. reikės informuoti apie naujai sudaromas terminuotas darbo sutartis;
 • per laikotarpį nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. – pateikti duomenis apie visas esamas terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki šių metų birželio 30 d. (nauja TDS forma).

Nauja TDS forma gali būti užpildyta elektroniškai, pasirenkant asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, arba nurodant tai rankiniu būdu.
 

© 2022 "KPMG Baltics", UAB, a Lithuanian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Susisiekite su mumis