Jolanta Palaimienė

Vyresnioji darbo grupės vadovė

KPMG Lietuvoje

Jolanta dirba KPMG nuo 2004 m. Ji turi didelę darbo patirtį atliekant konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei pagal Lietuvos verslo standartus, auditus. Daugiametė patirtis teikiant konsultacijas audito ir apskaitos klausimais Lietuvos kapitalo įmonėms bei tarptautiniams KPMG klientams. Nuo 2016 m. Jolanta prisijungė prie apskaitos komandos mokesčių skyriuje, kur koordinuoja apskaitos paslaugų projektus. Jolanta konsultuoja apskaitos klausimais tiek lietuviško kapitalo, tiek tarptautinius KPMG klientus, atsakinga už apskaitos paslaugų darbo grupių darbo organizavimą ir koordinavimą.