close
Share with your friends

Samþykktir og félagssamningar

Samþykktir og félagssamningar

Samþykktir félaga og félagssamningar eru í raun grundvöllur félaganna – lög þeirra.

Samþykktir félaga og félagssamningar eru í raun grundvöllur félaganna – lög þeirra.

Samþykktir félaga og félagssamningar eru í raun grundvöllur félaganna – lög þeirra. Slíkir gerningar byggja stundum á lagareglum, t.d. eru að finna í hlutafélagalöggjöfinni ákvæði um hvað skuli að lágmarki koma fram í samþykktum hlutafélags. Aftur á móti má nefna að engin löggjöf er til um önnur félagsform, t.d. samlagafélög og því engum reglum til að dreifa um lágmarksinnihald samninga um slík félög, þrátt fyrir að hlutafélagalöggjöf innihaldi ákvæði um innihald samþykkta er þar ekki um að ræða tæmandi talningu ákvæða og geta aðilar samið um margt sín á milli, eftir því hvað henta þykir í hvert sinn.

Algengt er að samþykktum eða félagssamningi sé breytt oft á líftíma hvers félags. Mikilvægt er að vanda allar slíkar breytingar og lagt sé mat á hvort tillögð breyting rúmist ekki innan þeirra heimilda sem semja má um, en meðal annars þarf að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem búa að baki reglum um minnihlutavernd.  

Sérfræðingar skatta- og lögfræðisviðs KPMG ehf. hafa mikla reynslu í aðstoð og ráðgjöf við undirbúning á breytingum á samþykktum.

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði