close
Share with your friends

Hlutaskrár og fundagerðir

Hlutaskrár og fundagerðir

Gríðarlega mikilvægt er að halda vel utan um félagsmenn og hluthafa í félögum og má segja að hlutaskráin sé hjarta hvers félags.

Gríðarlega mikilvægt er að halda vel utan um félagsmenn og hluthafa í félögum.

Að halda utan um hlutaskrár og fundagerðir getur verið tímafrekt og vandasamt. Hægt er að tryggja að þessi mál séu í góðu horfi með því að fela sérfræðingum KPMG umsjón með þeim. 

Gríðarlega mikilvægt er að halda vel utan um félagsmenn og hluthafa í félögum og má segja að hlutaskráin sé hjarta hvers félags, sér í lagi þar sem engin opinber skrá heldur utan um eignarhald félaga. Ákvæði hlutafélagalöggjafar leggja meðal annars þær skyldur á herðar stjórnarmönnum að halda skrá um hlutafjáreign, dagsetningu allra viðskipta og aðrar breytingar á hlutafé og því mikilvægt að vel sé haldið utan um skrána.  

Sérfræðingar skatta- og lögfræðisviðs KPMG ehf. bjóða fram aðstoð við að koma slíku utanumhaldi í gott horf eða jafnvel að halda slíka skrá

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði