Beinir skattar

Beinir skattar

Með beinum sköttum er átt við skatta sem lagðir er á þá sem skattana eiga að bera, mann eða lögaðila.

Með beinum sköttum er átt við skatta sem lagðir er á mann eða lögaðila.

Með beinum sköttum er átt við skatta sem lagðir er á þá sem skattana eiga að bera, mann eða lögaðila. Óbeinir skattar eru á hinn bóginn jafnan innheimtir í verði vöru eða þjónustu.  

Til beinna skatta teljast tekjuskattur, þ.m.t. fjármagnstekjuskattur, útsvar, auðlegðarskattur, tryggingagjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, útvarpsgjald, búnaðargjald, iðnaðarmálagjald og jöfnunargjald alþjónustu. Sem samheiti yfir skatta þessa eru einnig notuð hugtökin opinber gjöld og þinggjöld.  

KPMG getur aðstoðað þig í skattamálum sama hvað skatturinn heitir. Meðal þeirrar þjónustu sem skatta- og lögfræðisvið KPMG veitir á sviði beinna skatta má nefna þjónustu í tengslum við: 

  • Tekjuskatt og útsvar.
  • Fjármagnstekjuskatt.
  • Tryggingagjald.
  • Staðgreiðslu skatta.
  • Auðlegðarskatt.
  • Erfðafjárskatt.
  • Stimpilgjald.
  • Skattaútreikningur og skattframtalsgerð.
  • Tryggingagjald og iðgjald í lífeyrissjóð. 

Hafðu samband