Áhættustjórnun upplýsingakerfa | KPMG | IS
close
Share with your friends

Áhættustjórnun upplýsingakerfa

Áhættustjórnun upplýsingakerfa

Upplýsingakerfi eru í dag orðin órofinn og samþættur hluti af rekstri fyrirtækja og stofnana og því mikilvægt að stýra áhættunni sem þeim er tengd.

Upplýsingakerfi eru í dag orðin órofinn hluti af rekstri fyrirtækja og stofnana.

Áhætta tengd notkun á upplýsingakerfum hefur aukist til muna og kallar þetta á aukna ábyrgð frá stjórnendum og starfsfólki. Upplýsingakerfi eru í dag orðin órofinn og samþættur hluti af rekstri fyrirtækja og stofnana og snerta beint eða óbeint alla ferla í viðskiptum og vinnslu fjármála- og stjórnendaupplýsinga. Af þessum sökum er ekki hægt að líta á upplýsingaöryggi sem einn stakan áhættuþátt, heldur er áhættan orðin samofin rekstrinum.  

KPMG býr yfir mikilli reynslu af endurskoðun á upplýsingaöryggi, upplýsingavernd, ferlagreiningu og framkvæmd tölvuendurskoðunar. Einnig veitum við víðtæka þjónustu á sviði innri endurskoðun upplýsingakerfa. Þjónustan hentar jafnt fyrir stóra sem smærri aðila sem vilja tryggja skilvirkt innra eftirlit og nýta sér víðtæka þekkingu og reynslu KPMG á sviði upplýsingaöryggis. 

Okkar þjónusta:

  • Stöðumat öryggis- og upplýsingatæknimála 
  • Tölvuendurskoðun og innri endurskoðun upplýsingakerfa 
  • Samfelld endurskoðun og vöktun (e. continues auditing and monitoring) 
  • Útvistun upplýsingakerfa 
  • Fylgni við lög og reglugerðir IT málefna  

Þjónusta okkar byggir á viðkenndum og þróuðu lausnum KPMG International og njótum við stuðnings annarra ráðgjafa KPMG á þessu sviði þegar kemur að flóknum úrlausnarefnum.

Hafðu samband

 

Óska eftir tilboði

 

Senda inn