close
Share with your friends

Kaup og sala fyrirtækja

Kaup og sala fyrirtækja

Kaup og sala, yfirtaka og samrunar fyrirtækja hafa á undanförnum árum orðið æ algengari og er mikilvægt tæki til að framfylgja stefnu fyrirtækja.

Kaup og sala fyrirtækja er sífellt algengari til að framfylgja stefnu fyrirtækja.

Fyrirtæki í kaup- og söluferli þurfa að marka sér stefnu og setja sér haldbær markmið, velja réttan yfirtöku- og/eða samrunaaðila og fylgja því eftir með vel útfærðri framkvæmdaáætlun. Í öllum slíkum skrefum þarf trausta aðstoð og ráðgjöf. KPMG hefur reynslu af fjölþættum verkefnum á þessu sviði og hefur á undanförnum árum veitt aðstoð við kaup, sölu og yfirtökur fyrirtækja og fasteigna.  

Kaup fyrirtækja

 • Greining tækifæra og/eða greining upplýsinga í tengslum við val á vænlegum kauptækifærum.
 • Gagnaöflun og verðmat fyrirtækis.
 • Aðstoð við kauptilboðsgerð.Aðstoð við gerð kynningargagna og kynninga fyrir fjármálastofnanir og - fjárfesta.
 • Aðstoð í samningaferli og við skjalafrágang.
 • Aðstoð við að ná hagstæðri fjármögnun.
 • Umsjón með og gerð áreiðanleikakannana.

Sala fyrirtækja 

 • Gagnaöflun um fyrirtækið og upplýsingar frá stjórnendum.
 • Verðmat auk greiningar á viðkomandi markaði.
 • Aðstoð við uppsetningu á söluferli.
 • Aðstoð við gerð kynningargagna fyrir fjárfesta.
 • Aðstoð við að finna fjárfesta og leiða að samningaborðinu.
 • Aðstoð í samningaferli og við mat á tilboðum út frá markmiðum seljenda.
 • Aðstoð við skjalafrágang.
 • Umsjón með og gerð áreiðanleikakannana.

Samrunar fyrirtækja 

 • Aðstoð við að leiða félög saman.
 • Markmið með samruna útlistuð ásamt kostum og göllum.
 • Mat á skiptihlutföllum.
 • Aðgerðaráætlun.
 • Kynning fyrir starfsmenn og aðra hagsmunaaðila.

Samþætting og skipting 

 • Mati á framsetningu fjármálaupplýsinga og stjórnskipulags með endurbætur í huga. 
 • Hönnun og innleiðing á skýrslum fyrir stjórnendur sem taka tillit til þarfa beggja aðila. 
 • Tekjustýring þar sem samsetning markhópa ásamt framlegð vöru/þjónustu er skoðuð. 
 • Ferlagreining og tillögur um hvaða ferla er hægt að stytta eða gera rafræna.
 • Breytingarstjórnun og stuðningur við stjórnendur.
 • Skipulag varðandi nýsköpunarverkefni.

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði