Fjárhagsleg endurskipulagning | KPMG | IS
close
Share with your friends

Fjárhagsleg endurskipulagning

Fjárhagsleg endurskipulagning

Fjárhagsleg endurskipulagning er ferli sem fyrirtæki geta þurft að fara í gegnum á líftíma sínum.

Fyrirtæki getur þurft að fara í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu á líftíma sínum.

Fjárhagsleg endurskipulagning er ferli sem fyrirtæki þurfa stundum að fara í gegnum á líftíma sínum og getur það t.d. verið vegna yfirskuldsetningar og/eða erfiðara rekstrarumhverfis en fyrirtækið hefur búið við áður. Ráðgjafarsvið KPMG veitir fyrirtækjum hagnýta og sérhæfða ráðgjöf um fjárhagslega endurskipulagningu og búa starfsmenn sviðsins yfir víðtækri þekkingu og umtalsverðri reynslu af ráðgjöf í tengslum við endurskipulagningu fyrirtækja.  

KPMG leggur mikla áherslu á að vinna náið með stjórnendum félagsins sem um ræðir og jafnframt að upplýsa hagsmunaaðila félagsins reglulega um stöðu mála.  

Afmörkuð verkefni í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu

KPMG veitir jafnframt sérhæfða ráðgjöf til fyrirtækja og fjármálafyrirtækja sem varða afmörkuð verkefni í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja, greiðslustöðvun og nauðsamningsumleitanir. Verkefnin eru margvísleg og meðal annars eftirfarandi: 

  • Verðmat á félögum 
  • Verðmat á einstökum eignum í félögum (veðsettar og óveðsettar eignir) 
  • Nálgun á endurheimtuhlutfalli óveðtryggðra krafna  
  • Greininga á veðstöðu einstakra kröfuhafa 
  • Mat á áætlanagerð félaga og fjárfestingarþörf 
  • Mat á skuldaþoli félaga 
  • Ráðgjöf um fjármagnsskipan  
  • Ráðgjöf um leiðir til endurfjármögnunar 
  • Viðræður við kröfuhafa eða aðra hagsmunaðila 
  • Aðstoð við gerð tilboða og samninga

Hafðu samband

 

Óska eftir tilboði

 

Senda inn

Nánari upplýsingar veitir: